MKB ervaart nog weinig administratieve lastenverlichting

16 december 2010

Administratieve lasten blijven zwaar drukken op ondernemers. Dit blijkt uit onderzoek van EIM naar de beleving van administratieve lasten binnen het Nederlands MKB. Slechts 8% van de MKB-ers heeft daadwerkelijk iets gemerkt van het beleid van het vorige kabinet om de administratieve lasten met een kwart terug te dringen. Hiermee zijn de verwachtingen van MKB-ers bij lange na niet gehaald. In 2007 had nog 24% van de MKB-ers de hoop dat de administratieve lasten in de komende jaren zouden verminderen. Op dit moment verwacht slechts 21% van de MKB-ers een afname van de administratieve lasten in de komende jaren. Van de administratieve lasten wordt belastingen als het meest ergerlijk ervaren, gevolgd door administratie in het algemeen.

Bijna 78% van de MKB-ers ergert zich op enigerlei wijze aan verplichte administratieve handelingen. De verplichte administratieve handelingen in verband met de belasting (21%), de administratie in het algemeen (8%) en van de strikte controles en toezicht (7%) wekken in 2010 de meeste ergernis op. De verplichtingen rondom milieu en arbo staan in 2010 op de vierde en vijfde plaats. Op de plaatsen 6 tot en met 10 staan het aanvragen van vergunningen, statistieken/enquêtes, personeelsadministratie, gemeentelijke verplichtingen en de kilometeradministratie. Er zijn enkele opvallende verschillen met de ranglijst van ergernissen in 2007. Sterke dalers zijn de verplichtingen rondom milieu en arbo die in 2007 nog op de eerste plaatsen stonden. Opvallende stijgers in de ergernissenlijst zijn de BTW, de bureaucratie in het algemeen en de sociale regels. Ook zijn er weer enkele nieuwkomers in de lijst van ergernissen. Zo werden de verplichtingen rondom BUMA/STEMRA, toeristenbelasting en afvalregistratie voor het eerst genoemd. De administratieve handelingen rondom subsidies zijn in de ergernissenlijst terug van weggeweest. Dit is mogelijk het gevolg van stimuleringsmaatregelen van de overheid om door middel van subsidieverstrekking de economische recessie te bestrijden.
 


Voor inlichtingen: 079 322 2200

Administratieve lasten merkbaar gereduceerd?

16 december 2010

De minirapportage geeft de ervaringen weer van ondernemers in het MKB met het voldoen aan verplichte administratieve handelingen. De informatie is gebaseerd op een meting van het MKB-Beleidspanel waar ruim 2.000 ondernemers aan meewerken. Het rapport laat zien dat de merk-baarheid van overheidsbeleid om de administratieve lasten te reduceren beperkt is. Wel blijkt dat in vergelijking met een meting in 2007 de ervaringen iets positiever zijn geworden. Het rapport bevat tevens ranglijsten van de administratieve verplichtingen die de meeste ergernis opwekken en van de meest tijdrovende administratieve handelingen.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. B. van der Linden, drs. J. Snoei

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer