MKB steeds internationaler

23 november 2010

Import het populairst
Ruim één op de drie MKB-bedrijven is op enige wijze actief op de internationale markt. Dit kan zijn door export, import, buitenlandse investeringen en/of internationale samenwerking. Import is als vorm van internationalisering het populairst, gevolgd door export. Het middenbedrijf opereert relatief vaker internationaal dan het kleinbedrijf. Toch zijn in het kleinbedrijf veel internationale actieve bedrijven te vinden. Het MKB in de groothandel, industrie en transportsector zijn het vaakst internationaal actief. Dit blijkt uit onderzoek van EIM. In dit onderzoek wordt ingegaan op vier aspecten van internationalisering: export, import, buitenlandse investeringen en internationale samenwerking.

Typen goederen en diensten bij import en export
Een uitsplitsing naar het type goederen laat zien dat gereed product zowel het vaakst wordt geëxporteerd als geïmporteerd. Diensten worden daarnaast relatief vaak geëxporteerd, terwijl halffabricaten weer vaker worden geïmporteerd. Grondstoffen worden veel minder vaak in- en uitgevoerd. Alleen de landbouw en de industrie vormen hierop een uitzondering.

Buitenlandse investeringen
Van alle MKB-bedrijven heeft in totaal 4 procent in de afgelopen drie jaar investeringen gedaan in het buitenland. In het middenbedrijf ligt dit aandeel een stuk hoger dan in het kleinbedrijf (respectievelijk 11 en 3 procent). Investeringen worden vooral gedaan in productie en verkooporganisaties. In inkooporganisaties en research & development wordt veel minder vaak geld gestoken.

Internationale samenwerking
Ongeveer één op de acht MKB-bedrijven maakt deel uit van één of meerdere internationale samenwerkingsverbanden. Ook hier geldt dat het middenbedrijf vaker internationaal samenwerkt dan het kleinbedrijf (23 procent tegenover 11 procent).


Voor inlichtingen: 079 322 2200

MKB heeft internationale handelsgeest

23 november 2010

In dit onderzoek wordt ingegaan op vier aspecten van internationalisering: export, import, buitenlandse investeringen en internationale samenwerking. Het onderzoek biedt inzicht in de mate waarin Nederlandse MKB-bedrijven internationaal actief zijn. Er wordt onderscheid gemaakt naar sector en grootteklasse. Het onderzoek is verricht met behulp van een telefonische enquête onder ongeveer 2.400 bedrijven in het tweede kwartaal van 2010.

Leave this field empty

Auteur(s): A. Ruis Msc., drs. P. Gibcus

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer