EIM: Nederland wordt steeds ondernemender

16 november 2010

Aandeel van hoger opgeleiden blijft echter achter

Het aandeel Nederlanders dat bezig is om een nieuw bedrijf op te richten of ondernemer is van een bedrijf dat korter dan 3,5 jaar bestaat, is van 5,2% in 2008 naar 7,2% in 2009 aanzienlijk gestegen. Hiermee behoorde Nederland in 2009 tot de top 5 van alle EU-landen die deelnemen aan het jaarlijkse wereldwijde onderzoek van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Vergeleken met landen met een vergelijkbaar niveau van inkomen blijft ondernemerschap onder hoger opgeleiden echter nog achter in Nederland.

Dit blijkt uit het GEM 2009 rapport van onderzoeksbureau EIM dat vandaag gepresenteerd wordt. Een greep uit de overige resultaten van het onderzoek:

Ook vaardigheden en intenties voor ondernemerschap nemen toe
Het aandeel Nederlanders dat denkt de vereiste kennis, expertise en vaardigheden te hebben om een eigen bedrijf op te richten is eveneens sterk gestegen (47% in 2009 versus 38% in 2008). Ook het aandeel Nederlanders dat de intentie heeft om binnen drie jaar een eigen bedrijf op te richten is gestegen, van 5,3% in 2008 tot 7,4% in 2009. Echter, in vergelijking tot het EU- en OESO-gemiddelde zijn intenties om een eigen bedrijf op te richten nog steeds aan de lage kant in Nederland.

Beperkte impact van de crisis op nieuwe ondernemers
Slechts een vijfde van de nieuwe ondernemers in Nederland geeft aan dat bedrijfsgroei moeilijker is geworden als gevolg van de crisis. Het aandeel nieuwe ondernemers dat verwacht dat ze binnen vijf jaar zullen groeien met 20 of meer (extra) werknemers is zelfs sterk gestegen in 2009 en bedraagt 8,2% (vergeleken met 4,1% in 2008). Wel vindt ongeveer de helft van de nieuwe ondernemers dat het moeilijker is geworden om een bedrijf te starten in vergelijking tot een jaar eerder. Ruim 40% van de nieuwe ondernemers ziet minder kansen als gevolg van de wereldwijde economische crisis.

Stijging bedrijfsopheffingen
In 2009 is 1,8% van de Nederlanders gestopt als ondernemer van een eigen bedrijf, wat een stijging betekent ten opzichte van 2008 (1,0%). In veel gevallen geldt dat het bedrijf niet is voortgezet. Deze stijging hangt waarschijnlijk samen met de economische crisis. Ten opzichte van 2008 zijn redenen zoals een kans om het bedrijf te verkopen, problemen met het verkrijgen van financiering en vooraf geplande exit relatief vaak genoemd in 2009.

Sociaal ondernemerschap in Nederland nog niet wijd verbreid
Sociaal nieuw ondernemerschap betreft het opzetten van een activiteit, organisatie of initiatief dat een specifiek sociaal, milieu of gemeenschapsdoel heeft en dat korter dan 3,5 jaar bestaat. Sociaal nieuw ondernemerschap is niet wijd verbreid in Nederland, aangezien slechts 0,9% van de volwassen bevolking aangeeft hierbij betrokken te zijn in 2009. Dit is ook betrekkelijk laag in vergelijking tot andere landen met een vergelijkbaar niveau van ontwikkeling.

Innoverende eindgebruikers vaak ook bezig met ondernemerschap
Innovatie komt niet alleen van producenten, maar ook van eindgebruikers van producten. Eindgebruikers kunnen zowel consumenten als producenten zijn. Het blijkt dat 6,1% van de Nederlandse bevolking behoort tot de groep gebruikersinnovatoren. Zij hebben vaker intenties om een eigen bedrijf op te richten en zijn ook al vaker zelf ondernemer. Daarbij geldt dat bedrijven die worden opgericht door gebruikersinnovatoren vaker producten of diensten aanbieden die nieuw zijn in de markt en dat ze vaak in mindere mate concurrentie ervaren.
 


Voor inlichtingen: 079 322 21 00

Global Entrepreneurship Monitor 2009 The Netherlands

16 november 2010

The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) is a research program executed annually with the aim to obtain internationally comparative high quality research data on entrepreneurial activity at the national level. This academic research consortium started as a partnership between the London Business School and Babson College in 1999 and started with 10 participating countries in this same year. Over the years GEM has expanded to comprise 54 countries in 2009. Currently, GEM is the single largest study of entrepreneurial activity in the world. The GEM research program provides a harmonized assessment of the level of national entrepreneurial activity and conditions to which it is subject for all participating countries. The Netherlands has participated in GEM since 2001.

Leave this field empty

Auteur(s): C.M. Hartog MSc, dr. A. J. van Stel, dr. J.P.J. de Jong, dr. S.J.A. Hessels

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer