MKB in de lift

09 november 2010

De economische crisis heeft het MKB ook in 2010 niet ongemoeid gelaten. Nog meer dan in 2009 hebben de ondernemers in het MKB gezocht naar wegen om uit het dal te komen. De focus lag daarbij vooral op marktverruimende maatregelen, daartoe gedwongen door de recessie: investeren en innoveren tegen de stroom op, dat is het antwoord van het MKB op de crisis. Dit antwoord lijkt langzaam maar zeker vruchten af te werpen. De verwachtingen van het MKB voor heel 2010 en 2011 zijn dooreengenomen positief, alhoewel er grote sectorale verschillen zijn. Dit blijkt uit de zojuist verschenen rapportage ‘MKB in de lift’ en de 10-delige serie ‘Ondernemen in sectoren 2010’ van onderzoeksbureau EIM.

Top 5 van MKB-maatregelen
Vergeleken met de peiling in 2009 hebben in 2010 meer ondernemingen in het MKB maatregelen genomen om hun bedrijf gezond door de crisis te loodsen. In 2009 was het verhogen van de efficiency, een bedrijfsversterkende maatregel, het populairste. De populariteit wordt nu in 2010 gedeeld met het uitbreiden van het aantal markten, een proactieve maatregel. Het aanscherpen van het debiteurenbeleid, het terugschroeven van de reclame-uitgaven en het uitbreiden van het producten- of dienstenpakket maken de top 5 compleet.

Omzetdaling is innovatieprikkel
Dalende omzetten lijken bedrijven te prikkelen om nieuwe markten op te zoeken. In 2010 geeft 62% van de bedrijven die een sterke omzetdaling verwachten, aan dat ze een uitweg zoeken door nieuwe markten te zoeken. Bij bedrijven die geen omzetdaling verwachten, bedroeg dit percentage 30%. Soortgelijke verschillen en percentages zijn te constateren ten aanzien van de relatie tussen omzetontwikleling en het introduceren van nieuwe producten of diensten.

Geen sector is hetzelfde
De wegen die MKB-ondernemers bewandelen om overeind te blijven en weer te groeien, lopen zeer uiteen wanneer gekeken wordt naar de sectoren waarin de ondernemers actief zijn. De verschillen in markt, schaalgrootte, samenwerking, dynamiek, concurrentie en innovatie worden belicht in de nieuwe serie ‘Ondernemen in sectoren’: 10 delen waarin per deel één sector centraal staat.

Klik hier om het rapport 'Ondernemen in sectoren 2010' te downloaden.

 


Voor inlichtingen: 079 322 21 00

MKB in de lift

09 november 2010

‘MKB in de lift’ is een minirapportage waarin de wijze waarop MKB-ondernemers omgaan met het economische laagtij centraal staat. De informatie is gebaseerd op een meting van het MKB Beleidspanel medio 2010. De sectorale uitsplitsing van deze informatie is vastgelegd als onderdeel van de 10-delige serie ‘Ondernemen in sectoren’. De serie biedt daarnaast per sector inzicht in de marktstructuur, marktontwikkelingen, bedrijvendynamiek, samenwerking, innovatie en actualiteiten.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. F. Pleijster, drs. M.J. Overweel

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer