Vraag naar informele investeringen creƫert eigen aanbod

28 oktober 2010

De vraag naar informele investeringen creëert tot op zekere hoogte zijn eigen aanbod. Dat blijkt uit het vandaag verschenen research report ‘What determines the volume of informal venture finance investment and does it vary by gender?’ van onderzoeksbureau EIM.

Op microniveau blijkt dat individuen met ondernemerschapskenmerken (bijvoorbeeld in de zin dat ze ervaring hebben met het starten of runnen van een eigen bedrijf of dat ze beschikken over competenties om een bedrijf te starten) vaker zelf ook informeel investeerder zijn. Ervaring in, en affiniteit met ondernemerschap vergroten de kans om een hoog rendement op informele investeringen te kunnen behalen. Dit hogere rendement maakt het aantrekkelijker om ook daadwerkelijk te investeren. Op macroniveau blijkt dat de ondernemersratio van een land (een indicator voor de vraag naar financiering) een positieve invloed heeft op het aanbod van informeel investeringskapitaal in dat land.

Informele investeringen belangrijk voor nieuwe bedrijven
Informele investeringen door particuliere investeerders vormen een belangrijke financieringsbron voor nieuw opgerichte, ambitieuze bedrijven. Juist voor deze bedrijven is het moeilijk om via bankleningen of de formele venture capital markt kapitaal te verwerven, omdat de risico’s van deze bedrijven relatief groot zijn: er is veel investeringskapitaal nodig waar in de beginfase weinig verwachte inkomsten tegenover staan.

Unieke database over informele investeerders en hun investeringsvolumes
Hoewel de kenmerken van informele investeerders al vaker onderzocht zijn in de literatuur, is nog weinig bekend over de hoogte van investeringen en waardoor deze bepaald wordt. In dit rapport maken we gebruik van een unieke dataset –de Global Entrepreneurship Monitor (GEM)– die voor een steekproef van meer dan 125.000 volwassenen in 21 ontwikkelde landen informatie bevat over hun informele investeringsgedrag: investeert men eigen geld in bedrijven van derden (uitgezonderd aandelenbeleggingen), en zo ja, hoeveel?

Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke investeerders
Naast de bevinding dat de vraag naar informele investeringen tot op zekere hoogte zijn eigen aanbod creëert, vinden we diverse verschillen in de determinanten van investeringsvolumes tussen mannelijke en vrouwelijke investeerders. Zo speelt de eigen inschatting van ondernemerscompetenties een belangrijke rol voor mannen, terwijl daadwerkelijke ondernemerservaring een grotere rol speelt voor vrouwelijke investeerders. Mogelijk zijn vrouwen voorzichtiger van aard waardoor ze pas hogere bedragen durven te investeren in bedrijven van derden als ze daadwerkelijk de relevante competenties hebben opgebouwd middels ondernemerschap.

 


Voor inlichtingen: 079 322 21 00

What determines the volume of informal venture finance investment and does it vary by gender?

22 december 2011

We estimate a two-equation model to jointly determine the number of informal investors and the amount of money that they invest over the last 3 years. Our model uses data on 126,189 individuals in 21 highly developed countries in the period 2002-2006. We delve deeper into the hypothesis of Burke et al (2010) that ‘the demand for informal venture finance tends to generate its own supply’. To our knowledge, we undertake the first research to move analysis of the supply of informal venture finance investment beyond estimating the propensity for a person to become an informal investor and onto the core concern which is the total volume of venture finance. We find that a one per cent increase in entrepreneurial activity increases the number of informal investors by 1.702 per cent. However, the average invested amount declines by 0.827 per cent leading to a net positive total increase by 0.861 per cent. This result indicates that, to a considerable extent, demand for informal investment creates its own supply. This effect is stronger for males than females. We also find that the level of venture capital investment has a net positive effect on the level of informal investment and that this effect is stronger for females than males.

Leave this field empty

Auteur(s): A. Ichou MSc, C.M. Hartog MSc, dr. A. J. van Stel, prof.dr. A.E. Burke

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer