EIM: MKB investeert steeds meer in kennis

19 oktober 2010

Ondanks recessie meer aandacht voor scholing
MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen, ondanks de economische recessie. Driekwart van de MKB-ondernemers heeft het personeel de afgelopen drie jaar opleidingen of trainingen laten volgen. Bijna 10% van deze MKB-ondernemers geeft aan het personeel extra opleidingen of trainingen te laten volgen juist vanwege de recessie. Dit blijkt uit een enquête onder ruim 2.400 MKB-ondernemers.

Investeren in extra bedrijfsopleidingen
MKB-ondernemers die personeel hebben, vinden opleidingen belangrijk. Ze laten het personeel opleidingen volgen en/of hebben een apart trainings- of opleidingsbudget per medewerker. Een ruime meerderheid hiervan geeft aan dat zij werknemers in het afgelopen jaar extra bedrijfsopleidingen hebben laten volgen of dat zij dit het komende jaar willen doen. MKB-ondernemers in de transportsector en de financiële dienstverlening laten hun werknemers het vaakst extra opleidingen volgen.

Redenen voor extra bedrijfsopleidingen
De inzinking van de economie is de voornaamste reden om extra te investeren in bedrijfsopleidingen. Het aantal orders is teruggelopen, waardoor het personeel meer tijd over heeft dan anders. Sommige ondernemers kiezen er vrijwillig voor om deze extra tijd op te vullen met opleidingen. Andere ondernemers hebben gebruik gemaakt van de deeltijd-WW en hebben zichzelf in dat kader verplicht de extra tijd van het personeel via opleidingen in te vullen. Andere veelgenoemde, meer gangbare, redenen om personeel extra opleidingen te laten volgen zijn: een wettelijke verplichting, kennisopbouw, de intrede van nieuwe technologieën die specifieke kennis vereisen en kwaliteitsverbetering.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

MKB investeert in kennis, juist nu!

19 oktober 2010

MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen, ondanks de economische recessie. Dit blijkt uit een enquête onder ruim 2.400 MKB-ondernemers. Driekwart van de MKB-ondernemers heeft het personeel de afgelopen drie jaar opleidingen of trainingen laten volgen. Hiervan geeft nog eens een ruime meerderheid aan dat zij werknemers in het afgelopen jaar extra bedrijfsopleidingen hebben laten volgen of dat zij dit het komende jaar willen doen. MKB-ondernemers in het transport en de financiële dienstverlening laten hun werknemers het vaakst extra opleidingen volgen. De inzinking van de economie is de voornaamste reden voor de extra bedrijfsopleidingen. Bijna 10% van de MKB-ondernemers heeft het personeel om deze reden extra bedrijfsopleidingen laten volgen. Andere veelgenoemde redenen zijn: verplichting vanuit de wetgeving, kennisopbouw, nieuwe technologieën en kwaliteitsverbetering.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. B. van der Linden, drs. P. Gibcus

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer