EIM: Kleine bedrijven minder kans op financiering

15 oktober 2010

Achtenzestig procent van de grote bedrijven die naar financiering zoekt, krijgt deze ook geheel. Voor MKB-bedrijven ligt dat percentage flink lager. Van hen krijgt 33% de gevraagde financiering. Zowel grote als kleine bedrijven schakelen vaker hun financiële adviseur in bij het onderbouwen van de financieringsplannen. Dit percentage is voor beide groepen bedrijven met ruim 10% gestegen. Het is hoopgevend dat ondernemers aangeven te verwachten dat de acceptatiegraad van hun kredieten zal stijgen.

Deze cijfers zijn afkomstig uit de Financieringsmonitor Grote Bedrijven van september 2010 en de Financieringsmonitor MKB augustus 2010. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door het EIM en maken deel uit van een langer lopend Financieringsmonitorprogramma in het kader van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap. Daarvoor worden in het grootbedrijf 500 en in het MKB 2000 bedrijven geënquêteerd. 

Uit beide monitoren blijkt dat de behoefte aan financiering in het afgelopen en komende half jaar lager ligt dan in februari 2010. De doelen waarvoor financiering nodig is veranderen enigszins: er is een verschuiving naar aanschaf van bedrijfsmiddelen, investeringen en innovatie in plaats van herfinanciering. Het grotere bedrijfsleven investeert meer in nieuwe activiteiten en overnames dan een half jaar geleden. zowel grote als kleinere bedrijven hebben te maken met vermogensdaling bij een licht stijgende solvabeliteit. Dit duidt op een afname van bedrijfsactiviteiten.

Voor wat betreft de voorwaarden van de financieringen valt op dat grote bedrijven (meer dan 200 werknemers) die financiering aanvragen vaker worden geconfronteerd met wijzigingen dan zij die dit niet doen. Het tempo van deze wijzigingen neemt overigens af. Voor MKB-bedrijven geldt dat 30% het afgelopen half jaar te maken heeft gehad met een aanscherping van voorwaarden. Ondernemers geven aan vaker de eigen woning als extra onderpand in te moeten zetten. Rentetarieven liggen in het grootbedrijf op een wat lager niveau dan in het MKB.

In het MKB is de betalingstermijn sinds de kredietcrisis inmiddels opgelopen met, gemiddeld,10 dagen. Ten opzichte van de meting in april neemt dit niet toe, maar de daling is nog niet ingezet.


 


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Financieringsmonitor MKB: Het financieringsklimaat van juli 2010. Resultaten van de kwartaalmeting.

15 oktober 2010

Voor de Financieringsmonitor van juli 2010 hebben bijna 2.000 ondernemers in het Nederlands MKB vragen beantwoord over financiering, voorwaarden en betalingsgedrag.

Slechts bij 12% van de MKB-bedrijven voorziet men financieringsbehoefte in het komende half jaar: een afname ten opzichte van de voorgaande meting. Wèl is er een verschuiving naar meer ‘offensieve’ bestemmingen voor die financiering: aanschaf van bedrijfsmiddelen, investeringen en innovatie. Het zijn signalen dat het vertrouwen in de economie weer groeiende is.

Ook het vertrouwen in de mogelijkheid financiering te vinden is wat groter: minder ondernemers denken geen financiering te kunnen vinden, en van degenen die dat wèl denken gaan er méér proberen die financiering alsnog te krijgen.

 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. R.M. Braaksma, Lia Smit

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer