Zorg om voldoende personeel

11 oktober 2010

Hoewel de nationale en regionale arbeidsmarkt de komende jaren in het teken zal staan van herstel en het terugdringen van de werkloosheid, zal de regio Midden-Nederland op iets langere termijn geconfronteerd worden met tekorten op de arbeidsmarkt. Tekorten zullen zich vooral voordoen binnen het hogere segment, terwijl er binnen het lagere segment juist sprake zal zijn van een toename van de werkloosheid. Dit blijkt uit onderzoek dat EIM samen met de Kamer van Koophandel Midden-Nederland heeft uitgevoerd in het kader van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap.

In de periode tot 2020 zal de werkgelegenheid in Midden-Nederland toenemen met bijna 35.000 banen. De groei zit vooral in het cluster gezondheid & technologie en in mindere mate in de clusters financiële en adviesdiensten en ICT & media. Krimp zal zich vooral voordoen in het cluster metaal & maakindustrie.

In het onderzoek is een uitsplitsing gemaakt naar vijf regio’s in Midden-Nederland. De werkgelegenheid zal tot 2020 sterk toenemen in de regio Stedelijk gebied Utrecht. Ook in de regio’s Heuvelrug & Vallei en Rivierenland zal de werkgelegenheid groeien, zij het dat de groei in laatstgenoemde regio wel iets achter blijft bij de landelijke banengroei. In Utrecht-West zal naar verwachting sprake zijn van een lichte krimp van de werkgelegenheid. Het aantal arbeidsplaatsen in de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden verandert nauwelijks. 

De werkloosheid in Midden-Nederland stijgt naar verwachting tot 2020. Dit zal zich vooral voordoen binnen de lagere en middelbare beroepen. Ten aanzien van personeel op hoger en wetenschappelijk niveau ontstaat daarentegen een fors tekort. Het onderzoek toont aan dat er vooral tekorten zullen ontstaan binnen de (para)medische en verzorgende, de technische en de pedagogische beroepen.

Het niet optimaal functioneren van de arbeidsmarkt kan de economische groei in de weg staan en een situatie oproepen waarin werkgevers sterk met elkaar moeten concurreren bij het aantrekken van personeel. Daarnaast ontstaat er een maatschappelijk probleem aan de onderkant van de arbeidsmarkt door een overschot aan met name laaggeschoolde medewerkers.

Download hier de brochure van de Kamer van Koophandel: Medewerkers gevraagd!
Inzicht in arbeidsmarkt Midden-Nederland 2020.


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

De arbeidsmarkt van Midden-Nederland

11 oktober 2010

Het onderzoek verschaft inzicht in de ontwikkelingen aan de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt in Midden-Nederland. Het onderzoek laat zien voor welke beroepen en binnen welke sectoren en regio’s knelpunten verwacht worden in de personeelsvoorziening. Speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkelingen in de vijf regio’s van Midden-Nederland en de ontwikkelingen binnen zeven clusters van sectoren, te weten: bouwen & ontwerpen, financiële & adviesdiensten, metaal & maakindustrie, transport & logistiek, food & agribusiness, ICT & media en gezondheid & technologie.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. M. Folkeringa, A. Ruis Msc., drs. R. van der Poel, drs. W.H.J. Verhoeven

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer