Zzp'ers koesteren ondanks crisis ondernemerschap

29 september 2010

Zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) laten zich niet door een crisis uit het veld slaan. Zij kiezen bewust voor ondernemerschap en 88 procent zou dat ondanks de crisis opnieuw doen. Dat bijstand voor zelfstandigen (Bbz) hen in geval van een dip kan helpen, is amper bekend. De overgrote meerderheid van zzp’ers kent de regeling niet.

Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in samenwerking met het onderzoeksbureau EIM in het kader van het Onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap. Dit is de eerste meting om de ontwikkelingen en economische positie van zelfstandigen structureel te volgen. Circa 2.000 zzp’ers uit verschillende sectoren doen er twee keer per jaar aan mee.

Het onderzoek laat ook zien hoe deze zzp’ers omgaan met risico’s. Zzp’ers kunnen niet terugvallen op collectieve werknemersverzekeringen en moeten zich daarom verzekeren tegen risico’s in de toekomst. Wat blijkt?
• Zzp'ers hebben vaak een aansprakelijkheidsverzekering (72 procent), maar zijn minder vaak verzekerd tegen ziekte (slechts 20 procent) of arbeidsongeschiktheid (36 procent).
• Eén op de twee zzp'ers bouwt een reserve op voor de oudedagvoorziening.
• In de (land-)bouw zijn zzp'ers vaker dan gemiddeld verzekerd tegen risico's.
• In de bouw en de zakelijke dienstverlening heeft men vaker een pensioenvoorziening.

Er komen steeds meer zzp’ers. Hun aandeel is in de periode 2001-2009 toegenomen van 3 naar bijna 5 procent van de beroepsbevolking. Deze groei heeft niet alleen gevolgen voor de arbeidsmarkt, maar ook voor de positie van zzp'ers in de sociale zekerheid. Minister Donner van SZW heeft namens het kabinet de SER gevraagd advies uit te brengen over de gevolgen van het groeiend aantal zelfstandigen zonder personeel voor de structuur van de arbeidsmarkt.
Binnen de groep zzp’ers zijn er zelfstandigen die diensten aan derden aanbieden, bijvoorbeeld in de bouw of de zakelijke dienstverlening. Over hen gaat dit onderzoek. Daarnaast zijn er van oudsher zelfstandig ondernemers zonder personeel die producten verkopen, bijvoorbeeld winkeliers. Zij zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten


Voor inlichtingen: 079 322 22 00

Stand van Zaken Zonder Personeel

28 september 2010

Het aandeel zzp'ers is over de periode 2001-2009 toegenomen van 3 naar bijna 5% van de werkzame beroepsbevolking, terwijl dit voor het totale aandeel zelfstandigen constant is gebleven op 13%. Deze groei heeft implicaties voor de arbeidsmarkt en de arbeidsverhoudingen in Nederland. De positie van zzp'ers binnen allerlei stelsels (sociale zekerheid, belastingen, opleidingen, etc.) vormt onderwerp van onderzoek en discussie. Het is niet verwonderlijk dat daardoor ook de (politieke) aandacht voor zzp'ers is toegenomen.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. N.E. de Vries, drs. P.J.M. Vroonhof

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer