EIM: herstel MKB pas weer verwacht in 2011

16 september 2010

Ondanks het toegenomen optimisme in het MKB herstelt het MKB dit jaar nog nauwelijks van de gevolgen van de diepe val van de wereldhandel. Met een afzetgroei van 0,5%, blijft het MKB flink achter bij de 3% groei van het grootbedrijf. Het MKB heeft met name veel last van de sterk ingekrompen bouwproductie (-9%). De consument is terughoudend, wat zich uit in een flinke krimp in de detailhandel (-1,75%) en de horeca (-4,25%). Industrie, groothandel, autosector en transport en communicatiesector maken dat het MKB per saldo nog net een klein plusje kan noteren in 2010.

Einde krimp in 2011 voor bouw, detailhandel en horeca
In 2011 zal de buitenlandse afzetgroei aanzienlijk lager zijn als gevolg van een afzwakkende groei van de wereldhandel. Zo zal de groei in Azië en de VS beperkter zijn. Onder invloed van overheidsbezuinigingen, zal de groei in Europa onder druk komen te staan. Voor het Nederlandse grootbedrijf betekent dit dat de groei van 3,0% in 2010 terugvalt naar 2,25% in 2011.

De groei in het MKB zal aantrekken van 0,5% in 2010 naar 1,5% in 2011. Hiermee blijft de MKB-groei nog wel achter bij die van het grootbedrijf. Vooral de internationaal georiënteerde en business-to-businessbedrijven in het MKB zullen in 2011 verder kunnen groeien. De bouwsector zal dan niet verder krimpen. Ook voor de detailhandel en horeca komt aan de sterke krimp een einde. Mede door een onder druk staande koopkrachtontwikkeling van de consument zal de detailhandel en horeca in 2011 nog geen groei kunnen laten zien.

Stabilisatie werkgelegenheidsontwikkeling MKB in 2011
Dit jaar, 2010, is de daling van de werkgelegenheid minder sterk dan in 2009. Enerzijds zijn bedrijven door het voorzichtige economisch herstel terughoudend met het aantrekken van personeel. Anderzijds wordt getracht personeel zolang mogelijk in dienst te houden met het oog op toenemende vraag. Door natuurlijk verloop en lage werkgelegenheidsdynamiek zal de werkgelegenheid bij veel bedrijven teruglopen. Per saldo zal de werkgelegenheid in het MKB in de marktsector dit jaar met ruim 54.000 afnemen. Voor volgend jaar, 2011, wordt, bij een voortzettend economisch herstel, een licht herstel van de werkgelegenheid voorzien. De werkgelegenheid zal toenemen met ruim 1.000 arbeidsplaatsen.

Weer toename van aantal zelfstandigen in 2010 en 2011
Na een daling van het aantal zelfstandigen in 2009, neemt in 2010 het aantal zelfstandigen in de marktsector weer toe met 0,75% Doordat het lastiger is om een vaste baan te vinden, kiest een deel van de mensen voor het zelfstandig ondernemerschap. Ook mensen die geconfronteerd worden met een ontslag, of betrokken zijn bij een reorganisatie, zoeken vaker naar mogelijkheden om toch aan het werk te blijven, bijvoorbeeld als ondernemer. Dit zal vooral in de bouwsector en zakelijke dienstverlening plaatsvinden, waardoor per saldo in 2010 het aantal zelfstandigen zal toenemen.Met een doorzettend herstel in 2011 zal het aantal zelfstandigen met 1,0% verder toenemen. Verbeterde afzet- en winstperspectieven zijn hierbij een stimulans voor het zelfstandig ondernemerschap.

Uitgebreidere informatie over ontwikkeling van de afzet, winsten en werkgelegenheid is te vinden op de www.ondernemerschap.nl.

 


Voor inlichtingen: 079 322 21 00

Algemeen beeld van het MKB in de marktsector in 2010 en 2011

16 september 2010

Ondanks het toegenomen optimisme in het MKB herstelt het MKB dit jaar nog nauwelijks van de gevolgen van de diepe val van de wereldhandel. Met een afzetgroei van 0,5%, blijft het MKB flink achter bij de 3% groei van het grootbedrijf. Het MKB heeft met name veel last van de sterk ingekrompen bouwproductie (-9%). De consument is terughoudend, wat zich uit in een flinke krimp in de detailhandel (-1,75%) en de horeca (-4,25%). Industrie, groothandel, autosector en transport en communicatiesector maken dat het MKB per saldo nog net een klein plusje kan noteren in 2010.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer