De verenigde krachten van het MKB

30 juni 2010

Tweederde van de ondernemers in het MKB is met zijn bedrijf of als persoon aangesloten bij een ondernemersvereniging, brancheorganisatie, beroepsorganisatie of businessclub. De verenigingen en organisaties vervullen alle een belangrijke rol op het gebied van kennisdeling en –vergaring. Daarnaast hebben ze ieder hun eigen ‘specialisatie’: brancheorganisaties ontpoppen zich als dé belangenverhartiger, ondernemersverenigingen als de ‘local socializer’, beroepsorganisaties als de kwaliteitsbewaker en businessclubs als de netwerker.

Dit blijkt uit een meting van het MKB Beleidspanel, een panel waaraan ruim 2.000 ondernemers meedoen, dat uitgevoerd wordt door EIM in het kader van het onderzoeksprogramma ‘MKB en Ondernemerschap’ van het ministerie van Economische Zaken.

De hoogste organisatiegraad vinden we in de sector vervoer, opslag & communicatie (83%) en de laagste organisatiegraad in de sectoren bouw (48%) en verhuur & zakelijke diensten (51%).
Van alle MKB ondernemers in ons land is 28% lid van een brancheorganisatie (landelijk opererende, belangenbehartigende organisaties met leden uit eenzelfde branche), 21% van een ondernemersvereniging (lokaal opererende, belangenbehartigende organisaties met leden uit verschillende branches), 11% van een beroepsorganisatie (vereniging van personen uit een bepaalde beroepsgroep) en 6% van een businessclub (bedrijventerreinverenigingen, sociëteiten, Rotary en dergelijke).

De keuze voor een bepaald type vereniging of organisatie is sterk sectorgebonden. Ander factoren die meespelen in deze keuze zijn: de aanwezigheid van een kwaliteitsysteem, keurmerk of gedragscodes, van een grote invloedrijke brancheorganisatie met een traditie van een levendige belangenbehartiging en van een bepaalde cultuur in een sector.

Voor MKB-ondernemers is de belangrijkste reden om lid te zijn van een de wens om kennis te delen en te vergaren. Andere veel voorkomende redenen zijn: de belangen laten behartigen, het eigen netwerk van zakenpartners vergroten, vanwege sociale contacten en gezelligheid en de wens om gesprekspartner voor de gemeente te zijn. De redenen om juist géén lid te zijn van een dergelijke vereniging of organisatie liggen in de sfeer van de individuele kosten en baten. Van alle MKB-ondernemers denkt 5% in de toekomst een lidmaatschap aan te gaan; 38% denkt dit misschien te zullen doen.

De activiteiten van de verenigingen en organisaties worden door de MKB-ondernemers hoog gewaardeerd. Zo krijgen het lobbywerk, de themabijeenkomsten, de jaarlijkse evenementen en de vraagbaakfunctie & infobalie een rapportcijfer van 7,5. Het merendeel van de MKB-ondernemers annex leden maakt gebruik van de genoemde aciviteiten.

 


Voor inlichtingen: 079 322 21 00

De verenigde krachten van het MKB

30 juni 2010

Deze minirapportage gaat in op de omvang en aard van de lidmaatschappen van verenigingen en organisaties, die MKB–ondernemers aangaan in het kader van hun bedrijfsuitoefening. Aan de ruim 2.000 ondernemers van het MKB Beleidspanel is eind 2009 gevraagd of en waarom zij aangesloten zijn bij een brancheorganisatie, ondernemersvereniging, beroepsorganisatie of businessclub, aan welke activiteiten zijn deelnemen, hoe zij deze activiteiten waarderen en welke verbetersuggesties zij zien. De minirapportage geeft de uitkomsten en conclusies weer.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. W.V.M. van Rijt-Veltman

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer