De markt zit tegen, maar met het eigen bedrijf gaat het goed

29 juni 2010

Ondernemers die met een bedrijf zijn begonnen in de maanden voordat de economie in 2008 van groei omsloeg in krimp, zijn toch positief over de ontwikkeling van de vraag naar de producten of diensten sinds de start van het bedrijf. Zij zijn sceptischer over de ontwikkeling van de markt op dit moment. Wel zijn ze overwegend positief over de verwachte ontwikkeling van de bedrijfsprestaties en over de toekomst van het eigen bedrijf.

Van een groeiende vraag naar een stabiele markt
Volgens een op de twee ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn begonnen is de vraag naar de producten of diensten sinds de start van het bedrijf gegroeid of zelfs sterk gegroeid. Een op de vijf ondernemers werd echter geconfronteerd met een afgenomen of sterk afgenomen vraag. Wat betreft de situatie op dit moment, zijn de ondernemers minder optimistisch. Maar weinig ondernemers zijn van mening dat de afzetmarkt voor de producten of diensten van het bedrijf op dit moment enigszins groeiend of sterk groeiend is. De meeste ondernemers vinden de afzetmarkt stabiel. Daarnaast is het aandeel van de ondernemers die momenteel worden geconfronteerd met een krimpende of sterk krimpende markt ook iets groter. Verder blijkt dat de ondernemers de actuele situatie van de afzetmarkt in 2010 iets negatiever beoordelen dan in 2009 het geval was. Terwijl de klanten volgens de ondernemers meer op de prijs dan op de kwaliteit zijn gaan letten, zetten zij toch het meest de kwaliteit in als wapen in de concurrentiestrijd.

Optimisme over de bedrijfprestaties en de toekomst van het bedrijf
Zowel wat betreft de ontwikkeling van de omzet als van de winstgevendheid, verwacht de helft van de ondernemers dit jaar een verbetering. Een op de drie ondernemers verwacht dat de omzet en de winst in 2010 gelijk zullen blijven aan die in 2009. Met deze scores is de stemming onder de starters uit 2008 positiever dan de uitkomsten van een recent door EIM uitgevoerde peiling naar de stemming onder MKB-ondernemers. De meerderheid van de starters uit 2008 is dan ook tevreden met het bedrijf zoals dat er momenteel uitziet, en zij zijn in grote meerderheid positief gestemd over de toekomst van het bedrijf.

 


Voor inlichtingen: 079 322 21 00

Starters en de markt

29 juni 2010

In deze publicatie worden de uitkomsten gepresenteerd van onderzoek naar de ervaring wat betreft de marktontwikkelingen en de verwachting voor de toekomst van ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart. De onderzochte ondernemers zijn deelnemers aan het EIM-starterscohort 2008. Het thema ‘starters en de markt’ was dit keer het speciale thema in het jaarlijkse vervolgonderzoek onder deze groep starters.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins, drs. D. Snel

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer