Nederland zeer ondernemend

22 juni 2010

Het aandeel ondernemers in de beroepsbevolking, de zogenaamde ondernemersquote, ligt relatief hoog in Nederland. Dit en meer blijkt uit de Internationale Benchmark Ondernemerschap uitgevoerd door EIM. Van de benchmarklanden heeft alleen Italië, dat zeer veel kleine ondernemingen kent, een hogere ondernemersquote. Bij de internationale benchmark wordt Nederland vergeleken met België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan.

Zo’n 12 % van de Nederlandse beroepsbevolking was in 2008 ondernemer. Het verloop van de ondernemersquote in de periode 1972 t/m 2002 in Nederland is U-vormig: tot halverwege de jaren tachtig daalde de ondernemersquote. Daarna is de aandacht en waardering voor ondernemerschap toegenomen. Dat heeft zich vertaald in een stijgende ondernemersquote. Deze stijgende trend heeft zich vanaf 2002 voortgezet. De toegenomen waardering voor het ondernemerschap is ook in andere landen waarneembaar.

Laag percentage snelgroeiende bedrijven
Snelgroeiende bedrijven zijn bedrijven die in drie jaar tijd een omzetgroei van meer dan 60 procent realiseren. Het percentage snelle groeiers in Nederland bedroeg in de periode 2004 t/m 2007 18,8 procent. Vanuit internationaal perspectief gezien is dit percentage laag. In de sector vervoer en diensten zitten over het algemeen de meeste snelle groeiers gevolgd door industrie, energie en bouw. In de sector handel en horeca komen relatief weinig snelle groeiers voor.

Aantal bedrijfsoprichtingen en ook bedrijfsopheffingen neem toe
Het jaarlijkse aantal oprichtingen (starters en nieuwe dochterbedrijven) neemt toe in Nederland. In de jaren 2001 tot en met 2003 liep het aantal oprichtingen nog terug. In 2004 was voor het eerst weer sprake van een stijgend aantal oprichtingen en vanaf 2004 groeide het aantal oprichtingen nog harder. In 2008 bestond 12,8% van de Nederlandse ondernemingen uit een opgericht bedrijf. In 2007 was dit percentage nog 11,65%. Nederland scoort daarmee wederom boven het gemiddelde. Alleen het Verenigd Koninkrijk kent een hogere oprichtingsquote dan Nederland. Het aantal opheffingen (faillissementen en overige opheffingen) - gerelateerd aan het aantal bestaande bedrijven - is in Nederland in de periode 1995-2004 gestaag toegenomen en vanaf 2004 weer gestabiliseerd. Deze opheffingsquote is met 6,9% in 2008 in internationaal perspectief gemiddeld.
 


Voor inlichtingen: 079 322 22 18

Internationale benchmark ondernemerschap 2010

22 juni 2010

In 1996, 1999 en 2001 heeft EIM een internationaal benchmarkonderzoek uitgevoerd naar ondernemerschap en bedrijvendynamiek. In 1998 en 2001 is een benchmark uitgevoerd naar zeer snelgroeiende bedrijven. Dit rapport is een update van bovenstaande onderwerpen. Het dient als onderbouwing voor het ondernemerschapsbeleid en de positionering van Nederland voor de concurrentietoets. De internationale benchmark komt tot stand door Nederland te vergelijken met België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met soortgelijke gepubliceerde onderzoeken uit 1996, 1999, 2001 en 2003 tot en met 2009.
 

Leave this field empty

Auteur(s): K. Bakker, R. in 't Hout, drs. D. Snel, drs. N.G.L. Timmermans, drs. W.H.J. Verhoeven

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer