Innovativiteit van de Nederlandse industrie

05 maart 2001

In het algemeen wordt aangenomen dat het grootbedrijf innovatiever is dan het kleinbedrijf. Maar omdat veel kleine bedrijven relatief weinig aan R&D doen, wordt het beeld vertekend. Kijken we daarom alleen naar de kleine bedrijven die serieus innoveren, dan blijkt dat deze bedrijven zeker zo innovatie-intensief zijn als grote bedrijven. Daarnaast blijken kleinere bedrijven effectievere innovatoren te zijn, mede door gebruik te maken van `spill-overs' van het grootbedrijf. Het klein- en grootbedrijf zijn in wezen complementair aan elkaar, en spelen beide een heel eigen rol in het proces van technologische ontwikkeling van een land.

Bij ICT-uitgaven speelt bedrijfsgrootte een belangrijke rol
In de chemische en de elektrotechnische industrie geven kleinere bedrijven veel meer uit aan computers en software dan grote bedrijven. Bij de uitgeverijen en drukkerijen is dit juist omgekeerd, en zijn het juist de grote bedrijven die meer investeren in ICT. Ook in andere belangrijke sectoren liggen de grote bedrijven voor op de kleinere in ICT-uitgaven.

Overzicht industriesectoren
EIM geeft in deze publicatie overzichten van innovatiemaatstaven voor middelgrote en grote bedrijven in twaalf subsectoren, en voor het totaal van diensten en industrie over het jaar 1997. Deze innovatiemaatstaven hebben betrekking op negen ´input'-indicatoren, onderscheiden naar personele middelen (zoals het aantal R&D-medewerkers en arbeidsjaren besteed aan onderzoek) en financiële middelen (bijvoorbeeld uitgaven aan R&D en investeringen in computers en software). De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op CBS-gegevens.

De publicatie geeft daarnaast een inleiding over innovativiteit van het kleinbedrijf (bedrijven met minder dan tien werknemers).


Voor inlichtingen: Johannes Borger

De innovativiteit van de Nederlandse industrie

05 maart 2001

Geeft inzicht in de innovativiteit (inputindicatoren) van het Nederlandse bedrijfsleven, onderscheiden naar midden- en kleinbedrijf en grootbedrijf.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. Y. Bernardt, drs. J.C. Borger, drs. R.M. Braaksma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer