Vertrouwen van ondernemers in economie flink toegenomen

08 juni 2010

Het vertrouwen in de Nederlandse economie is onder MKB-ondernemers flink toegenomen. In het voorjaar 2009 bereikte het vertrouwen een dieptepunt als gevolg van de internationale kredietcrisis. Het aantal ondernemers dat zegt (enigszins) vertrouwen te hebben in de Nederlandse economie is dit jaar, in vergelijking met het voorjaar van 2009, gestegen van 53% naar 72%. Ook wat betreft de vooruitzichten voor de eigen onderneming is de ondernemer positiever. Ten opzichte van één jaar geleden verwachten meer ondernemers een omzet- en winstgroei.

Ondernemers negatief over gevoerde economisch beleid
Hoewel de MKB-ondernemer aanmerkelijk positiever geworden is over de Nederlandse economie en over de vooruitzichten voor de eigen onderneming, blijft de ondernemer in 2010 vrij negatief over het gevoerde economische beleid in Nederland. Slechts 16% van de ondernemers geeft aan vertrouwen te hebben in het economisch beleid. Dit percentage is lager dan in 2009 het geval was.

Economisch herstel MKB blijft achter bij grootbedrijf
Ondanks het toegenomen optimisme in het MKB in 2010, herstelt het MKB in 2010 slechts licht van de gevolgen van een ongekend diepe val van de wereldhandel. Met een verwachte afzetgroei van 0,5%, blijft het MKB flink achter bij de 2,25% groei van het grootbedrijf. Doordat het grootbedrijf sterk op de buitenlandse afzet is georiënteerd, kan zij sterker profiteren van de groei van de export van 5,75%. Hoewel de internationale onzekerheden buitengewoon groot zijn, blijft de exportgroei nog steeds fors te noemen. Het MKB heeft veel last van de sterk ingekrompen bouwproductie (-8,5%). Daarnaast is ook de consument nog steeds terughoudend. Dit zet de afzetgroei van het MKB eveneens sterk onder druk. In 2011 zal de afzetgroei van het MKB meer in de pas lopen met de groei van het grootbedrijf. De exportgroei zal dan afvlakken, de consumenten worden mogelijk wat uitbundiger en de bouwproductie kan licht herstellen. 

In 2010 nog daling werkgelegenheid
In 2010 is de daling van de werkgelegenheid in het MKB nog aanzienlijk. Dit jaar zijn er 90.000 banen minder in het MKB dan vorig jaar het geval was. Doordat het economisch herstel nog beperkt zal zijn, zijn bedrijven terughoudend in het aantrekken personeel. Door natuurlijk verloop en lage werkgelegenheidsdynamiek, loopt de werkgelegenheid per saldo bij veel bedrijven terug. Voor 2011 wordt geen verdere daling van de werkgelegenheid voorzien. Voor een herstel van de werkgelegenheidsgroei in 2011 zal het herstel nog onvoldoende krachtig zijn.

Grote sectorale verschillen in het MKB in 2010
De ontwikkelingen tussen sectoren lopen sterk uiteen. De industrie, de groothandel, de transport- en communicatiesector en de financiële en zakelijke dienstverlening realiseren in 2010 de sterkste afzetgroei. De bouwsector wordt daarentegen met een flinke productiedaling geconfronteerd. De sectoren die sterk op de consument gericht zijn, blijven achter bij de andere sectoren. In 2011 zal de afzet in alle sectoren groeien. Ook dan zal de sterkste groei plaatsvinden bij de industrie en de groothandel. In de bouw zal dan weer een licht herstel optreden.

Downloads:
Stemming onder ondernemers in het MKB 
 


Voor inlichtingen: 079 322 21 00

Stemming onder ondernemers in het MKB

07 juli 2010

Het vertrouwen in de Nederlandse economie is onder MKB-ondernemers flink toegenomen. In het voorjaar 2009 bereikte het vertrouwen een dieptepunt als gevolg van de internationale kredietcrisis. Het aantal ondernemers dat zegt (enigszins) vertrouwen te hebben in de Nederlandse economie is dit jaar, in vergelijking met het voorjaar van 2009, gestegen van 53% naar 72%. Ook wat betreft de vooruitzichten voor de eigen onderneming is de ondernemer positiever. Ten opzichte van één jaar geleden verwachten meer ondernemers een omzet- en winstgroei

Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer