Macro-economische effect van bedrijfsbeƫindigingen vooral werkgelegenheidseffect

01 juni 2010

De macro-economische effecten van het beëindigen van kleine bedrijven (minder dan 10 werkzame personen) vallen relatief mee: in 2009 ging hiermee 1,6 miljard euro aan omzet verloren, dit komt overeen met 1% van de omzet van het Nederlandse kleinbedrijf. De kapitaalsvernietiging bedroeg 379 miljoen euro. Het werkgelegenheidseffect valt echter minder positief uit: door be-drijfsbeëindiging verloren 76.000 mensen hun werkkring, dit komt overeen met 4% van het totaal aantal personen dat in het Nederlandse kleinbedrijf werkzaam is.

Het economisch verlies van bedrijfsbeëindigingen in het kleinbedrijf is geconcentreerd bij de bran-ches handel en de zakelijke dienstverlening. Daarbij is het opvallend dat vooral de bedrijven van 55+ondernemers, het grootste verlies tot gevolg hebben. Zij hebben vaker een bedrijf met enkele personeelsleden, terwijl jongere ondernemers die stoppen vaker geen personeel in dienst hebben.

De redenen dat ondernemers met hun bedrijf stoppen variëren: de belangrijkste redenen zijn dat het bedrijf te weinig klanten en/of omzet had (21%) of ziekte of privéomstandigheden van de ondernemer (14%). De eerste reden wordt het meest genoemd door jongere ondernemers, terwijl bij 55+ ondernemers als reden “pensionering” wordt aangegeven.

Opvallend is dat slechts 11% van de ondernemers heeft overwogen het bedrijf te verkopen. De bedrijven van deze ondernemers zijn vaker ouder en grootschaliger dan ondernemers die dit niet hebben overwogen. 41% van de ondernemers die in 2009 hun bedrijf besloten te verkopen scha-kelt hiervoor een professional in. Meestal is dit de boekhouder of accountant. De redenen waarom verkoop niet lukt zijn: niemand wilde het bedrijf voortzetten, het bedrijf had weinig omzet en stelde niet veel (meer) voor. Dit laatste klopt ook: een op de vijf bedrijven had geen omzet in het jaar voor de beëindiging en 41% was zelfs verliesgevend.

Na beëindiging van het bedrijf blijft 18% van de in 2009 gestopte ondernemers nog steeds actief in een ander bedrijf. Maar liefst 52% is binnen een jaar in loondienst, 14% krijgt een uitkering. Vooral bij jongere ex-ondernemers valt op dat de drempel tussen ondernemerschap en loondienst niet erg hoog lijkt.

Het onderzoek is uitgevoerd door EIM onder 500 ondernemers die in 2009 hun bedrijf hebben be-ëindigt. Het is een uniek onderzoek dat voor het eerst in Nederland is uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het Programmaonderzoek MKB van het Ministerie van Economische Zaken.
 

 


Voor inlichtingen: 079 322 21 00

Bedrijfsbeƫindigingen in het kleinbedrijf

01 juni 2010

Het onderzoek brengt in beeld hoe groot het directe macro-economische verlies is als gevolg van het beëindigen van bedrijven aan de onderkant van de markt. Het gaat om het kleinbedrijf met minder dan tien werkzame personen. Het verlies is uitgedrukt in termen van omzet, winst en werkgelegenheid. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de kenmerken van beëindigde bedrijven met speciale aandacht voor beëindigde bedrijven door 55+ ondernemers.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer