Exportdynamiek vooral bij kleine bedrijven

01 april 2010

Jaarlijks zijn er bedrijven die starten met exporteren, terwijl er aan de andere kant bedrijven zijn die stoppen met exporteren. Wel is het zo dat in totaal jaarlijks meer bedrijven exporteren. Veel MKB-bedrijven exporteren incidenteel.

EIM heeft voor het Ministerie van Economische Zaken de dynamiek van de export in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat in 2007 het aantal exporteurs met 4% toenam. Dit is het gevolg van 6% nieuwe exporteurs en 2% stoppers. Het zijn vooral kleine bedrijven die beginnen en ook weer stoppen met exporteren. De impact van de dynamiek op de ontwikkeling van de exportwaarde is met 0,1% beperkt, wat vooral samenhangt met het feit dat het hier vooral om kleine bedrijven gaat.

Eenderde van de MKB-bedrijven exporteert alleen zo nu en dan. De exportintensiteit van deze incidentele exporteurs is laag (< 10%). Ze zijn vooral passief met de markt bezig. Stoppen met exporteren is daarom niet erg ingrijpend. De exportintensiteit is ook bij starters en stoppers met 4-5% niet bijzonder hoog. Overigens is bij veel MKB-exporteurs de exportintensiteit laag. Export is bijzaak. Dit verlaagt de drempel om (tijdelijk) te stoppen. Vermoedelijk exporteert een groot deel van de exporteurs met een lage exportintensiteit slechts incidenteel.
 


Voor inlichtingen: 079 322 21 00

Dynamiek onder exporteurs in 2007

01 april 2010

Sommige bedrijven beginnen met exporteren, terwijl anderen er weer mee stoppen. Jaarlijks neemt het aantal bedrijven met personeel dat exporteert toe met 4%. Tegenover 6% nieuwe exporteurs staan 2% stoppers. Dynamiek is er vooral onder de kleine bedrijven. Naar sector bezien zijn er relatief vooral veel exportstarters in de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening.
De impact op de totale exportwaarde is beperkt. De dynamiek levert per saldo een bijdrage aan de totale exportgroei van 0,1%.
De bedrijven die starten met export beginnen voorzichtig. Het aandeel in de omzet is minder dan 10%. Het zijn wel bedrijven met een hoge omzetgroei.
Lang niet alle bedrijven die exporteren doen dat permanent. Maar liefst eenderde van de bedrijven in het MKB exporteert slechts incidenteel. Ze zijn passief met de markt bezig en het belang van export voor hun omzet is met minder dan 10% beperkt.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. W.H.J. Verhoeven

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer