MKB meer op zoek naar financiering met minder kans op succes

23 maart 2010

In 2009 is ongeveer één op de vier mkb-bedrijven op zoek geweest naar aanvullende financiering. Zo’n 45% heeft deze zoektocht met succes kunnen afronden. Eén jaar eerder bedroeg het succes-percentage nog 72%, maar zocht slechts één op de vijf bedrijven financiering. Voor starters ligt de situatie anders: zij hebben minder behoefte aan financiering, maar als zij die wel hebben is hun kans op succes van verkrijging kleiner.

Bancair krediet is voor mkb-bedrijven de belangrijkste financieringsbron: 87% van de gevestigde mkb-bedrijven vindt hier uiteindelijk de benodigde middelen. Voor het verkrijgen van bancair krediet is het eigen vermogen van een bedrijf een belangrijke hefboom. Maar die hefboom staat onder druk: 34% van de bedrijven meldt in 2009 last te hebben van een krimpend eigen vermogen. Dit maakt kredietverstrekking aan mkb-bedrijven er in de toekomst niet eenvoudiger op.
De behoefte aan bedrijfsfinanciering neemt het komende half jaar ook af: dacht in december 2009 17% van de ondernemers het komende half jaar financieringsbehoefte te hebben, voor de eerste helft van 2010 daalt dit percentage tot 13%. Vooral in de bouwsector daalt de kapitaalbehoefte: slechts 8% van de bouwbedrijven zal het eerste half jaar op zoek zijn naar geld. Deze onderzoeksresultaten komen uit de éénmeting van de Financieringsmonitor MKB, die EIM in december 2009 heeft uitgevoerd onder ruim 1150 gevestigde mkb-bedrijven.

Het financieringsklimaat voor starters is minder gunstig dan dat voor het gevestigde midden- en kleinbedrijf. De Financieringsmonitor MKB Starters, die in dezelfde periode is uitgevoerd als de éénmeting van de Financieringsmonitor MKB, meldt dat 19% van de in het onderzoek betrokken starters in 2009 heeft gezocht naar bedrijfsfinanciering. Slechts 26% heeft die ook volledig gevonden. In het gevestigde MKB ligt dit percentage op 45%. Ruim 40% van de starters heeft geen financiering gevonden. Volgens eigen zeggen was de oorzaak hiervoor in 30% van de gevallen gelegen in het gebrek aan eigen vermogen, 10% had niet voldoende jaarrekeningen om het ondernemersplan te onderbouwen en 10% had een faillissementsachtergrond of BKR-registratie. Het niet verkrijgen van voldoende middelen leidt in 57% van de gevallen tot een omzetdaling en in 14% van de gevallen tot het niet starten van het bedrijf. Als bron van financiering gebruiken starters voor 56% de bank. Familie en vrienden staan met 44% op de tweede plaats. Voor het gevestigde MKB liggen de percentages respectievelijk op 87% en 7%. Het onderzoek Financieringsmonitor MKB Starters is uitgevoerd door EIM in december 2009 onder ruim 100  starters van het starterspanel.

In het kader van de financieringsmonitor MKB worden door EIM regelmatig rapportages uitgebracht over het door ondernemers ervaren financieringsklimaat. In september 2009 is er een update verschenen van de meting onder het gevestigde mkb en in november is er een onderzoek uitgebracht naar de financieringsvraag van mkb-bedrijven per provincie. Alle publicaties zijn te vinden en te downloaden op www.ondernemerschap.nl.

 


Voor inlichtingen: 079 322 21 00

Financieringsmonitor MKB: december 2009

23 maart 2010

In 2009 ging één op de vier mkb-bedrijven op zoek naar financiering en 45 % heeft deze zoektocht met succes kunnen afronden. Eén jaar geleden lag dit succespercentage op 72%. Toen zocht overigens één op de vijf mkb-bedrijven naar bedrijfsfinanciering. Bancair krediet is voor mkb-bedrijven de belangrijkste financieringsbron: 87% van de mkb-bedrijven vindt hier uiteindelijk de benodigde middelen. Voor het verkrijgen van bancair krediet is het eigen vermogen van een bedrijf een belangrijke hefboom. Maar die hefboom staat onder druk: 34% van de bedrijven meldt last te hebben van een krimpend eigen vermogen. Dat maakt kredietverstrekking aan mkb-bedrijven in de toekomst er niet eenvoudiger op. De behoefte aan bedrijfsfinanciering neemt het komende half jaar ook af: dacht in december 2009 17% van de ondernemers het komende half jaar financieringsbehoefte te hebben, voor de eerste helft van 2010 daalt dit percentage tot 13%. Vooral in de bouwsector daalt de kapitaalsbehoefte: slechts 8% van de bouwbedrijven zal het eerste half jaar op zoek zijn naar geld.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. W.D.M. van der Valk, Lia Smit

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer