Duidelijkheid scholingseffecten werknemers gewenst

26 april 2000

Scholing van werknemers kan voor organisaties een belangrijk instrument zijn om zich aan te passen aan de turbulente omgeving waarin zij opereren. De laatste jaren is het besef gegroeid dat scholing niet vanzelfsprekend de gewenste resultaten heeft. Daarom is duidelijkheid gewenst over de uitkomsten en effecten ervan. Het meten van scholingsopbrengsten blijkt in de praktijk echter niet gemakkelijk. Het vertalen van scholingsopbrengsten in financiële kengetallen is lastig. Desondanks kunnen de opbrengsten ook zonder exacte meting worden bevorderd. Door scholingsactiviteiten zorgvuldig te plannen en in te richten, wordt de kans op positieve effecten zo groot mogelijk.

Opbrengsten voor organisaties én hun werknemers
Scholing van werknemers kent vele vormen en kan op verschillende manieren worden aangepakt. Het kan bijvoorbeeld variëren van een meerdaagse training op een externe locatie tot coaching op de werkvloer.
Scholing kan meerwaarde hebben voor het functioneren van een bedrijf als geheel, maar ook voor de individuele werknemer. Scholing die zowel opbrengsten heeft voor de werknemers als voor het bedrijf, is aantrekkelijk en misschien zelfs noodzakelijk om op het niveau van de gehele organisatie de gewenste resultaten te bereiken.

Activiteiten zorgvuldig plannen en aanpakken
Het meten van opbrengsten van scholing is voor bedrijven vooral interessant voor (tussentijdse) evaluaties, zodat scholing in het vervolg nog effectiever kan worden ingezet. Opbrengsten van scholing kunnen worden aangetoond, maar er lijken concessies te moeten worden gedaan ten aanzien van de `hardheid' van het bewijsmateriaal. Dit geldt vooral voor de opbrengsten op het niveau van de gehele organisatie. Het uitdrukken van scholingsopbrengsten in financiële kengetallen blijkt lastig te zijn en misschien zelfs niet mogelijk.
Duidelijk is wel dat scholing van werknemers loont, mits dit op een juiste wijze wordt aangepakt. Scholingsactiviteiten dienen zorgvuldig te worden gepland en ingericht. Daarmee wordt de kans op positieve resultaten zo groot mogelijk. 


Voor inlichtingen: mw. drs. K.M.P. Brouwers

Scholing van werknemers

26 april 2000

Behandeling van de scholingsactiviteiten die arbeidsorganisaties voor hun personeel organiseren. Aan bod komen het belang, de inhoud, de meetbaarheid van de resultaten en de opzet van scholing van werknemers.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. K.M.P. Brouwers, drs. Y. van der Burgh

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer