Vijftien procent van ondernemers is onverzekerd en spaart niet

26 februari 2010

Een ondernemer kan vanwege verschillende oorzaken een inkomensterugval meemaken. Zwangerschap, ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensionering kunnen allen negatieve gevolgen hebben op het werkvermogen en inkomen van een ondernemer. Maar hoe goed zijn ondernemers voorbereid op dergelijke gevolgen? Dit is de vraag die EIM samen met Z24 heeft opgepakt.

Ongeveer eenderde van de ondernemers heeft geen enkele verzekering afgesloten voor de hier-voor genoemde oorzaken van een inkomensterugval. Ruim de helft van de ondernemers spaart voor de inkomensgevolgen van bijvoorbeeld zwangerschap, ziekte en pensionering. Opvallend is dat ruim eenderde van de ondernemers een verzekering heeft én daarnaast ook zelf nog geld spaart. Verder heeft 15% van de ondernemers geen verzekering en spaart ook niet voor de inkomensgevolgen van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of pensionering.

De crisis heeft er in 2009 voor gezorgd dat een klein deel van de ondernemers is gaan besparen op een inkomensrisico verzekering. Dit kan door de dekking van de verzekering in te perken waardoor deze goedkoper wordt, of door de verzekering juist helemaal stop te zetten. Ondernemers zijn voornamelijk minder geld gaan sparen. Ongeveer één op de vijf ondernemers is minder gaan sparen of is juist helemaal gestopt met sparen vanwege de crisis.

De belangrijkste aandachtspunten en tips voor ondernemers wat betreft hun sociale voorzieningen zijn de volgende:

  • verzekeraars kunnen ook hulp geven om het bedrijf voort te zetten, bijvoorbeeld door tijdelijke inzet van vervangende arbeidscapaciteit;
  • de regeling ‘Zelfstandig en Zwanger’ zorgt ervoor dat een zelfstandige recht heeft op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering;
  • als startende ondernemer blijven bij het oude pensioenfonds is duur, een betere optie is de
    fiscale mogelijkheid omtrent de oudedagreserve;
  • een deel van het pensioen van een ondernemer zit in de onderneming, maar wanneer de onderneming in de problemen komt dan is dit een bedreiging voor het pensioen;
  • het opzeggen van een verzekering brengt veel risico’s met zich mee. Iets minder sparen is niet erg, zolang de achterstand maar weer wordt ingehaald;
  • als ondernemer is het belangrijk om alles op financieel gebied op orde te hebben voordat je gaat bezuinigen.

 


Voor inlichtingen: 079 322 21 00

Sociale zekerheid in de crisis

26 februari 2010

Een ondernemer kan vanwege verschillende oorzaken een inkomensterugval meemaken. Zwangerschap, ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensionering kunnen allen negatieve gevolgen hebben op het werkvermogen en inkomen van een ondernemer. Dit rapport gaat in op twee mogelijke manieren die een ondernemer ter beschikking heeft om een dergelijk risico af te dekken: verzekeren en geld sparen.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. M.E. Winnubst

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer