Corporate venturing in het MKB: Creƫren van kansen

15 december 2009

Onderzoek van EIM laat zien dat meer dan een derde van de Nederlandse MKB-bedrijven één of meerdere vormen van corporate venturing toepast. Corporate venturing is het managen van projecten, die nieuw zijn voor het bedrijf met een relatief hoog risico en onzekerheid over de uitkomsten. Vaak worden deze projecten intern geïnitieerd door medewerkers met een ondernemende inslag, zogenoemde ‘intrapreneurs’.

MKB-ondernemingen realiseren zich steeds vaker dat er geen langdurig concurrentievoordeel meer mogelijk is, en dat er een ‘mindset’ nodig is om zich continu aan te blijven passen aan veranderende omstandigheden. Behalve zelf veranderen en innoveren kunnen ondernemers in het MKB ook hun medewerkers en organisatie mobiliseren om kansen te zien en te grijpen - ook in de huidige tijden van crisis. Kansen creëren en kansen grijpen kan door middel van corporate venturing.

Corporate venturing niet alleen aan multinationals voorbehouden
Corporate venturing is onder grote, multinationale bedrijven een populaire manier om te innoveren en/of nieuwe bedrijvigheid te ontwikkelen. Multinationals als Philips, DSM en Akzo doen op uitgebreide schaal aan strategische samenwerking, externe participaties en kraamkamers voor initiatieven van eigen medewerkers. In hoeverre bedrijven in het MKB gebruik maken van deze technieken was nog onbekend, maar EIM onderzoek toont aan dat ook het midden- en kleinbedrijf gebruik maakt van deze mogelijkheden.

MKB benut de mogelijkheden van corporate venturing nog onvoldoende
Vooral strategische samenwerking met en participaties in andere bedrijven zijn populair onder MKB-bedrijven, maar een meerderheid van de ondernemers maakt nog geen gebruik van de mogelijkheden voor corporate venturing. Een mogelijke drempel wordt gevormd door de hogere behoefte aan financiering die bedrijven met activiteiten op het gebied van corporate venturing hebben. Daarom is het ook verwonderlijk dat MKB-ondernemers juist relatief weinig gebruik maken van: “kraamkamers om initiatieven van eigen medewerkers te benutten”. Dit is een goedkope en laagdrempelige wijze van corporate venturing. Het is dan ook de vraag of ondernemers wel voldoende profiteren van het innovatief en creatief vermogen van hun menselijk kapitaal. 
 


Voor inlichtingen: 079 322 21 00

Corporate Venturing in het MKB

14 december 2009

In 2009 heeft EIM onderzocht welke vormen van corporate venturing door MKB-bedrijven worden uitgevoerd en welke verschillen er zijn naar grootteklasse en sector. Bovendien is er onderzocht wat de kenmerken zijn van zulke bedrijven. Uit dit onderzoek bleek dat meer dan een derde van de MKB-bedrijven één of zelfs meerdere vormen van corporate venturing toepast. Wel is er onderscheid naar bedrijfsgrootte en sector. Grotere bedrijven hebben bijvoorbeeld meer middelen tot hun beschikking om actief activiteiten te ontplooien. MKB-bedrijven passen corporate venturing vooral toe via strategische allianties of participaties in andere ondernemingen.

 

Leave this field empty

Auteur(s): C. Veldhuis-van Essen Msc.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer