Financieringsproblemen ongelijk verdeeld

07 december 2009

De pijn van de economische crisis is ongelijk verdeeld. Dit blijkt uit onderzoek naar de financieringsproblematiek onder bedrijven in het MKB. Problemen met de verkrijgbaarheid van financiering komen vooral naar voren in de minder kapitaalintensieve sectoren. Zij hebben geen onderpand beschikbaar, hetgeen de risico’s voor externe financiers kan beperken. Daarnaast speelt het vertrouwen van de geldverstrekker in de bedrijven een belangrijke rol.

Lage financieringsbehoefte onder dienstverlenende bedrijven
Uit onderzoek blijkt dat circa een op de vijf MKB-bedrijven behoefte aan externe financiering heeft (EIM, juni 2009). Tussen sectoren bestaan aanzienlijke verschillen in financieringsbehoefte. Bij uitzendbureaus, makelaars en exploitanten van onroerend goed, horecabedrijven en specifieke delen van de industrie blijkt de behoefte het hoogst. Met name de dienstverlenende bedrijven kennen een lagere financieringsbehoefte. Zij hebben een lagere kapitaalintensiteit en kunnen een tegenvallende afzet opvangen door bijvoorbeeld tijdelijke contracten van werknemers niet te verlengen.

Kapitaalintensieve sectoren ervaren minder vaak problemen
In het totale MKB slaagt ruim de helft van de aanvragen voor externe financiering. Bij bedrijven in de industrie, de landbouw, de transportsector en het onroerend goed ligt dit percentage hoger dan 60%. In dienstverlenende sectoren ligt het slagingspercentage echter onder de 40%. Ook de verwachtingen ten aanzien van de verkrijgbaarheid van externe financiering in het komende halfjaar komen overeen met dit beeld. Hieruit blijkt wederom dat de kapitaalintensieve sectoren het komende half jaar minder vaak problemen verwachten te hebben bij de verkrijging van financiering dan andere sectoren.

Met name de horecabedrijven, uitzendbureaus, software en IT-bedrijven en de metaalindustrie hebben vaak behoefte aan financiering, maar ervaren een slechte verkrijgbaarheid. Enkele dienstverlenende sectoren ervaren ook een slechte verkrijgbaarheid, maar zij kloppen ook minder vaak bij een bank aan.


Voor inlichtingen: 079 322 21 00

Financieringsmonitor MKB: special over sectoren

07 december 2009

De pijn van de economische crisis is ongelijk verdeeld. Dit blijkt uit onderzoek naar de financieringsbehoefte en verkrijgbaarheid onder bedrijven in het MKB. De rapportage biedt inzicht in de financieringsproblematiek van MKB bedrijven in 23 sectoren. De sectoren die het meest getroffen zijn: horecabedrijven, uitzendbureaus, software en IT-bedrijven en de metaalindustrie.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong, drs. J. Snoei

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer