Bedrijfsbeëindiging vaak te wijten aan slechte interne bedrijfsvoering

26 februari 2001

Veel MKB-bedrijven die failliet gaan, wijzen vooral op externe oorzaken van bedrijfsbeeindiging. Als externe oorzaken noemen ondernemers bijvoorbeeld de economische conjunctuur (`te weinig vraag'), de hoogte van de rente, nieuwe concurrenten en de leveranciersprijzen. Externe oorzaken liggen weliswaar buiten de invloedssfeer van een individuele ondernemer, maar deze heeft vaak wel de mogelijkheid om er adequaat op in te spelen. De mogelijkheden hiertoe zijn door failliete ondernemers onvoldoende benut. Dit is vaak terug te voeren op een gebrekkige bedrijfsvoering. Dit blijkt uit een onderzoek van EIM naar de oorzaken van bedrijfsbeëindiging van MKB-ondernemers.

Weinig aandacht voor typische ondernemersvaardigheden
Ondernemers van MKB-bedrijven die in ernstige financiële problemen geraken, zijn in het algemeen wel vakman, maar geen ondernemer. Deze vakmensen zijn graag bezig met het `inhoudelijke werk", maar hebben nauwelijks belangstelling of capaciteiten voor bedrijfsvoeringsaspecten zoals het verkooptraject of de financiële verslaglegging. Zo zien sommige ondernemers de jaarrekening bijvoorbeeld niet als een informatiebron, maar alleen als een verplicht stuk voor de belastingdienst.

Onjuiste organisatiestructuur
Verder blijkt uit het onderzoek dat bij sommige failliete bedrijven de organisatiestructuur niet goed aansluit op de bedrijfsgrootte. Vooral bij een sterke groei van het bedrijf moet de organisatiestructuur worden aangepast. Groeit een MKB-bedrijf sterk, dan zijn formele organisatieprocessen niet meer weg te denken. Bij de start van een bedrijf kan nog worden volstaan met informele werkprocessen.

Strategieën en doelen slecht gedefinieerd
Ten slotte komt in het onderzoek als belangrijke conclusie naar voren dat MKB-bedrijven, met name starters, moeite hebben met het inschatten van marktkansen en het definiëren van doelen en strategie. In de praktijk blijkt vaak dat de geformuleerde strategie slecht aansluit bij de ondernemingsdoelstellingen. Veel startende bedrijven kiezen niet voor duidelijk afgebakende marktsegmenten, terwijl zij vooral de niches in de markt moeten benutten. Een slecht doordachte marktstrategie verhoogt de kans op falen van een onderneming.


Voor inlichtingen: Edwin van Noort

Exits

26 februari 2001

Dit rapport schetst een beeld van het gedrag van ondernemers die hun bedrijf beëindigen. Er wordt onder meer ingegaan op de vraag welke factoren van invloed zijn op bedrijfsbeëindiging op macro-, meso- en microniveau.
Leave this field empty

Auteur(s): J. Ravensbergen, K. van der Horst, drs. E.A. van Noort, drs. T.J.J.B. Wolters

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer