Startende ondernemers houden baan aan als zekerheid

16 juli 2009

Een op de vier ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, houdt naast het bedrijf een baan in loondienst aan. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de baan financiële zekerheid biedt en dat men (nog) niet kan leven van het bedrijf. Het beëindigen van de baan wordt door veel starters afhankelijk gesteld van het lukken van het bedrijf. Ruim een kwart van de starters met een baan in loondienst wil die combinatie echter zo houden.

Veel starters zijn parttime ondernemer
Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat men het bedrijf startte in loondienst. En hoewel de wens om eigen baas te zijn een van de belangrijkste motieven was om een eigen bedrijf te beginnen, houden velen een baan in loondienst aan. Er zijn dan ook veel parttime ondernemers onder de starters. Vergeleken met starters uit 2003 is parttime ondernemen nu veel meer een bewuste keuze.

De markt is moeizamer geworden
Het is de vraag of er veel mogelijkheden zijn om de activiteiten als ondernemer uit te brei-den, want kort nadat de ondernemers het bedrijf zijn gestart, is de economische ontwikke-ling abrupt omgeslagen van groei in krimp. Tot nu toe heeft slechts een op de acht onder-nemers zelf te maken gekregen met een afgenomen vraag naar de producten of diensten van het bedrijf. Maar een op de vier ondernemers noemt de afzetmarkt  momenteel wel krimpend of zelfs zeer krimpend. Desondanks is de overgrote meerderheid optimistisch over de toekomst van het bedrijf. 


Voor inlichtingen:

Van baan naar eigen baas

16 juli 2009

In maart 2009 heeft EIM een onderzoek gehouden onder ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart. De opzet van het onderzoek komt overeen met eerdere onderzoeken van EIM onder startende ondernemers. De publicatie 'Van baan naar eigen baas' geeft de eerste uitkomsten van het onderzoek. Centraal staat de overstap van een baan in loondienst naar zelfstandig ondernemerschap. Aan de orde komen  de startmotieven, de betekenis van het bedrijf voor de ondernemers, alsmede de eerste ervaringen van de ondernemers in het licht van het veranderde economische klimaat.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer