Update Financieringsmonitor MKB

30 juni 2009

Het wordt voor bedrijven in het MKB steeds moeilijker om aan geld te komen. Tegenover een stijgende vraag naar bedrijfskredieten staat een teruggelopen kans op het verkrijgen van financiering. De noodzaak tot reorganisatie neemt hierdoor in een aantal sectoren toe.

Kapitaal wordt schaars
Het midden- en klein bedrijf is het afgelopen half jaar minder succesvol geweest in het verkrijgen van bedrijfskredieten. Van de mkb-bedrijven die tussen juni en december 2008 financiering vroegen had 81% geld gevonden, sinds september 2008 tot en met mei 2009 is dit 54%. EIM meldt deze onderzoeksfeiten in de Update Financieringsmonitor MKB.

Grootste knelpunten
De grote vraag naar financiering in de afgelopen 9 maanden in de industrie (24%), horeca (18%) en transportsector (23%) valt op. Deze sectoren staan in het huidige economische klimaat onder druk. De oplopende behoeftes en de teruggelopen kans op het daadwerkelijk verkrijgen van financiering zullen leiden tot een extra noodzaak te reorganiseren in deze sectoren. Het grotere kleinbedrijf en de middenbedrijven zijn overigens succesvoller in het aantrekken van financiële middelen dan het kleinbedrijf (tot 10 werkzame personen).

Verwachtingen van ondernemers
Bedrijfsfinanciering is moeizamer te verkrijgen en ondernemers stellen hun verwachtingen over de verkrijgbaarheid van kredieten naar beneden bij. Dacht in december 2008 nog 66% aan middelen te kunnen komen, op dit moment is dit gedaald tot 40%. De meeste ondernemers met behoefte aan financiering zeggen het overigens wel nog te zullen gaan proberen. De vraag "gaat u toch proberen financiering te verkrijgen” wordt door 88% met “ja” beantwoord.
 


Voor inlichtingen: 079 322 21 00

Financieringsmonitor MKB: juni 2009

30 juni 2009

Het wordt voor bedrijven in het MKB steeds moeilijker om aan geld te komen. Tegenover een stijgende vraag naar bedrijfskredieten staat een teruggelopen kans op het verkrijgen van financiering. De noodzaak tot reorganisatie neemt hierdoor in een aantal sectoren toe.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J. Meijaard, drs. J. Snoei, Lia Smit

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer