Veel ondernemende werknemers in Nederland

16 juni 2009

Nederland telt internationaal vergeleken veel ‘interne ondernemers’, ook wel ‘intrapreneurs’ genoemd, die nieuwe bedrijfsactiviteiten opzetten voor hun werkgever. Ongeveer één op de veertien werknemers in Nederland is intrapreneur, tegen gemiddeld ruim één op de twintig in een aantal andere ontwikkelde landen. Dit resultaat is opvallend omdat Nederland juist laag scoort wat betreft extern ondernemerschap, dwz het percentage van de bevolking dat actief probeert een eigen bedrijf op te richten. Aldus blijkt uit het jaarlijks onderzoek van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Elk jaar worden in elk deelnemend land circa 2.500 volwassen via een telefonisch onderzoek ondervraagd over ondernemerschap. In 2008 deden 43 landen mee aan de GEM, waarvan er tien ook deelnamen in het deelonderzoek naar ‘intern ondernemerschap’.

Weinig toe- en uittreding in Nederland
In 2008 was in Nederland 5,2% van de volwassen bevolking (18-64 jaar) actief bezig met het oprichten van een eigen bedrijf of werkzaam als eigenaar-manager van een recent opgericht bedrijf. Naar internationale maatstaven is dit een laag percentage. Het gemiddelde in het OESO-gebied is 7,1%. Omdat ook de uitstroom uit zelfstandig ondernemerschap in Nederland relatief laag is, kent Nederland toch een groot aantal zelfstandige ondernemers. Mogelijk gaan degenen die in Nederland starten relatief goed voorbereid aan de slag. Een andere mogelijkheid is dat de lage toe- en uittreding een geringere mate van concurrentie weerspiegelen.

Bedrijfsbeëindiging belangrijke bron van nieuw ondernemerschap

In Nederland gaf 1,6 procent van de volwassen bevolking medio 2008 aan in de afgelopen 12 maanden gestopt te zijn met een eigen bedrijf. Dit betekent niet altijd dat het bedrijf ook ophield te bestaan, bij 37,5% van de stoppers bleef het bedrijf voortbestaan. De meest genoemde reden om te stoppen is dat het bedrijf niet winstgevend was. Andere relatief vaak genoemde redenen zijn dat men met pensioen is gegaan, dat er een kans voor een andere baan of bedrijf was of persoonlijke redenen. Exit blijkt overigens een belangrijke bron van nieuw ondernemerschap. Iemand die al eerder een eigen bedrijf heeft gehad begint relatief vaak weer een eigen bedrijf. Ook vergroot eerdere ondernemerservaring de kans dat men een informele investeerder wordt.

Informele investeerders niet alleen van belang voor financiering

Informele investeerders zijn van groot belang voor de financiering van ondernemerschap, in het bijzonder tijdens de oprichtingsfase. In Nederland is het aandeel informele investeerders al jarenlang laag. In 2008 ging het om 1,7% van de volwassen bevolking. Dit ligt net iets onder het EU-gemiddelde (2,5%) en is significant lager dan het OESO-gemiddelde (3,5%). Informele investeerders hebben vaak eerdere ondernemerschapservaring en dragen hierdoor meer bij dan alleen geld. Ze zijn vaak nauw betrokken in het bedrijf en geven advies op verschillende fronten.
 


Voor inlichtingen: 079 322 21 00

Global Entrepreneurship Monitor 2008 The Netherlands

16 juni 2009

The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) is a research program executed annually with the aim to obtain internationally comparative high quality research data on entrepreneurial activity at the national level. Over the years, GEM has expanded from 10 countries in 1999 to 43 countries in 2008. In this report, we focus specifically on entrepreneurial attitudes, activity and aspirations in the Netherlands. Hereby, we follow the entrepreneurial engagement ladder, consisting of latent entrepreneurship, earlystage entrepreneurial activity, established business activity and entrepreneurial exits. In order to measure earlystage entrepreneurial activity in a country, GEM developed the Total earlystage Entrepreneurial Activity rate. This rate includes both the prevalence of nascent entrepreneurs and that of owner-managers of young or new businesses. The group of nascent entrepreneurs refers to individuals within the adult population who are actively involved in their own new firm start-up, as full or part owner. The GEM data collection covers the complete life cycle of the entrepreneurial process. This cycle starts with personal assessments of attitudes and perceptions towards entrepreneurship. The life cycle continues with individuals who have the intention to start a business within the next three years (pre-nascent or prospective entrepreneurs). Next, the cycle refers to individuals at the point when they commit resources to start a business they expect to own themselves (nascent entrepreneurs), when they currently own and manage a new business that has paid salaries for more than three months but not more than 42 months (new business owners), and when they own and manage an established business that has been in operation for more than 42 months (established business owners). The aggregate of nascent entrepreneurship and young/new business entrepreneurship forms the TEA.

Leave this field empty

Auteur(s): C.M. Hartog MSc, C.M. Hartog MSc, dr. A.R.M. Wennekers, dr. A.R.M. Wennekers, dr. S.J.A. Hessels, dr. S.J.A. Hessels

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer