Nederlandse MKB voorop in intensievere vormen van internationale samenwerking

11 mei 2000

De kracht van het Nederlandse bedrijfsleven komt vooral tot uiting in de toegevoegde waarde die het weet te realiseren en in een relatief onbevangen houding ten aanzien van internationale samenwerkingsvormen. Dit blijkt uit de publicatie `The State of Small Business in the Netherlands', waarvan staatssecretaris Ybema op 11 mei a.s. in Brussel het eerste exemplaar in ontvangst zal nemen. In het EIM-rapport worden de specifieke karakteristieken van en ontwikkelingen in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf in Europees vergelijkend perspectief geplaatst.

Goede prestaties van Nederlandse MKB
De Nederlandse bedrijfsstructuur kent in vergelijking tot de andere Lid-Staten veel grotere bedrijven, zowel gemeten naar omzet als naar personeelsomvang. In termen van omzetgroei blijft het Nederlandse MKB achter bij het Europese MKB, maar het   Nederlandse MKB loopt juist voorop wat betreft het realiseren van een hoge  toegevoegde waarde. Dit onderscheid kan vooral worden toegeschreven aan verschillen in sectorstructuur. In vergelijking tot de productie- en handelssectoren is de dienstensector relatief omvangrijk. Ook in termen van personeelsgroei presteerde het Nederlandse MKB de afgelopen jaren bovengemiddeld.  

Nederlandse MKB verwikkeld in `volwassen'  vormen van transnationale samenwerking
Vergeleken met de Europese collega's ervaart het Nederlandse MKB de toegenomen concurrentie als gevolg van de totstandkoming van de Interne Markt als minder bedreigend. Nederlandse ondernemers die betrokken zijn bij een transnationale samenwerkingsvorm zijn over het algemeen juist positiever gestemd over de mogelijkheden die de Interne Markt biedt. De lange traditie van internationaal ondernemen van het Nederlandse bedrijfsleven tekent zich ook af in de aard van de samenwerking. Het Nederlandse MKB is doorgaans meer verwikkeld in intensievere en nauwere vormen van transnationale samenwerking dan zijn Europese collega-bedrijven. Daarbij moet vooral worden gedacht aan samenwerking in de financiële sfeer (deelnames, joint ventures). Hoewel het MKB traditiegetrouw relatief weinig gebruikmaakt van adviesdiensten, vormt internationalisering een stimulans voor het inhuren van extern advies. Nederlandse ondernemers lopen daarin voor op hun Europese collega's, vooral waar het gaat om advies over gezondheids- en veiligheidsregelgeving, en over product- en milieuvoorschriften.

 


Voor inlichtingen: Peter Henk Eshuis

The State of Small Business in the Netherlands 1997/1998

11 mei 2000

Negende uitgave van 'The State of Small Business in the Netherlands', met een beschrijving van Nederlandse MKB-bedrijven in internationaal perspectief. Aan bod komen de algemene kenmerken van het MKB, zoals aantallen bedrijven, werkgelegenheid, omzet, toegevoegde waarde en gemiddelde bedrijfsomvang. Voorts wordt aandacht besteed aan transnationale samenwerking tussen MKB-bedrijven en het door het MKB gebruikte externe advies. Ook wordt aandacht besteed aan milieu-aspecten van het MKB, vanuit het perspectief van risico’s en mogelijkheden. Waar mogelijk, zijn de gegevens van Nederland vergeleken met de andere landen van de 19 West-Europese landen die deel uitmaken van de European Economic Area.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. P.H.P. Eshuis

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer