Weinig snelgroeiende ondernemingen in Nederland

15 mei 2009

Het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland is internationaal gezien vrij laag. Daarentegen is het aandeel ondernemers in de beroepsbevolking erg hoog in Nederland. Van de 10 benchmarklanden heeft alleen Italië een hogere ondernemersquote. Dit en meer blijkt uit een internationaal benchmark ondernemerschap uitgevoerd door EIM. De internationale benchmark komt tot stand door Nederland te vergelijken met België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan.

Laag percentage snelgroeiende bedrijven
Snelgroeiende bedrijven zijn bedrijven die in drie jaar tijd een omzetgroei van meer dan 60 procent realiseren. Het percentage snelle groeiers in Nederland bedraagt in de periode 2003 t/m 2006 16,4 procent. Vanuit internationaal perspectief gezien is dit percentage laag; van de benchmarklanden scoren alleen België en Japan lager. In de sector vervoer en diensten zitten over het algemeen de meeste snelle groeiers gevolgd door industrie, energie en bouw. In de sector handel en horeca komen relatief weinig snelle groeiers voor.

Nederland telt steeds meer ondernemers
Het aandeel ondernemers in de beroepsbevolking (de ondernemersquote) ligt relatief
hoog in Nederland (op 12% in 2007). Van de Europese benchmarklanden heeft alleen Italië, dat veel zeer kleine ondernemingen kent, een hogere ondernemersquote. Het verloop van de ondernemersquote in de periode 1972 t/m 2002 in Nederland is U-vormig: tot halverwege de jaren tachtig daalde de ondernemersquote. Daarna is de aandacht en waardering voor ondernemerschap toegenomen, dat heeft zich vertaald in een stijgende ondernemersquote. Deze stijgende trend heeft zich vanaf 2002 voortgezet. De toename van waardering voor ondernemerschap is ook in andere landen waarneembaar.

Aantal bedrijfsoprichtingen en ook bedrijfsopheffingen neemt toe
Het jaarlijkse aantal oprichtingen (starters en nieuwe dochterbedrijven) neemt weer toe in Nederland. In de jaren 2001 tot en met 2003 liep het aantal oprichtingen nog terug. In 2004 was voor het eerst weer sprake van een stijgend aantal oprichtingen en vanaf 2004 groeide het aantal oprichtingen nog harder. In 2007 bestond 11,6% van de Nederlandse ondernemingen uit een opgericht bedrijf. In 2006 was dit percentage nog 10,5%. Nederland scoort daarmee wederom boven het gemiddelde. Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Finland kennen de hoogste oprichtingsquotes. Het aantal opheffingen (faillissementen en overige opheffingen) - gerelateerd aan het aantal bestaande bedrijven - is in Nederland in de periode 1995-2004 gestaag toegenomen en vanaf 2004 weer gestabiliseerd. In 2007 was echter een forse toename van het aantal opheffingen waar te nemen; van 57.600 in 2006 naar 62.500 in 2007.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Internationale benchmark ondernemerschap 2009

15 mei 2009

In 1996, 1999 en 2001 heeft EIM een internationaal benchmarkonderzoek uitgevoerd naar ondernemerschap en bedrijvendynamiek. In 1998 en 2001 is een benchmark uitgevoerd naar zeer snelgroeiende bedrijven. Dit rapport is een update van bovenstaande onderwerpen. Het dient als onderbouwing voor het ondernemerschapsbeleid en de positionering van Nederland voor de concurrentietoets. De internationale benchmark komt tot stand door Nederland te vergelijken met België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met soortgelijke gepubliceerde onderzoeken uit 1996, 1999, 2001 en 2003 tot en met 2008.

Leave this field empty

Auteur(s): K. Bakker, drs. D. Snel, drs. N.G.L. Timmermans, drs. W.H.J. Verhoeven

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer