Belang van nieuwe bedrijven sterk toegenomen

08 april 2009

Het belang van nieuwe bedrijven voor de Nederlandse economie en voor de werkgelegenheidsontwikkeling is in de afgelopen twintig jaar sterk toegenomen. Belangrijke structurele oorzaken achter de snelle groei van het aantal oprichtingen zijn onder andere de opkomst van nieuwe diensten en een sterk stimulerend overheidsbeleid ten aanzien van ondernemerschap. Bovendien heeft de versobering van de sociale zekerheid het ondernemerschap in beeld gebracht als goed alternatief voor het werknemerschap. In het rapport ‘Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid – periode 1987-2008’ beschrijft onderzoeksbureau EIM de ontwikkelingen die in deze periode hebben geleid tot een ondernemender Nederland.

Ongunstige arbeidsmarkt soms pushfactor voor ondernemerschap
De verdubbeling van het aantal nieuwe bedrijven in de periode 1987-2007 kent structurele en incidentele oorzaken. Belangrijke structurele oorzaken achter de snelle groei van het aantal oprichtingen zijn onder andere de opkomst van nieuwe diensten en een sterk stimulerend overheidsbeleid ten aanzien van ondernemerschap. Bovendien heeft de versobering van de sociale zekerheid het ondernemerschap in beeld gebracht als goed alternatief voor het werknemerschap. Incidentele oorzaken hebben ook een belangrijke invloed op de groei van ondernemerschap. De economisch slechte jaren 1992 en 1993 kenmerkten zich door vele reorganisaties waardoor velen hun baan verloren. Een flink deel van hen is in die jaren een eigen bedrijf begonnen. Wat in 1992 en 1993 geldig was, gold ook voor de jaren 2004 en 2005. Ook in deze periode was de ongunstige arbeidsmarkt een belangrijke pushfactor gebleken. In 2006 en 2007 nam het aantal starters aanzienlijk toe. Deze toename is voornamelijk het gevolg van de aantrekkende economie. Hierdoor zijn er goede afzetverwachtingen en is er een mogelijkheid om terug te vallen op een baan in loondienst. Deze factoren worden ook wel pullfactoren genoemd. In 2007 is het aantal nieuwe ondernemingen toegenomen tot 93.000. Van het aantal nieuwe bedrijven in 2007 zijn er bijna 70.000 aan te merken als een starter en 23.000 als een nieuw dochterbedrijf (bedrijf opgericht door een al bestaand bedrijf).

Toenemende banencreatie bij bestaande bedrijven
Het belang van bestaande bedrijven voor de werkgelegenheidsontwikkeling is in de afgelopen jaren weer sterk toegenomen. Van 2002 tot en met 2004, een periode met laagconjunctuur, nam het aandeel van bestaande bedrijven in de banencreatie af tot 52%. Vanaf 2005 neemt het aandeel van bestaande bedrijven flink toe. In 2007 bedroeg de banencreatie bij bestaande bedrijven 345.000 banen, bijna 70% van het totaal. Over een langere (vijfjaars)periode bezien, blijkt dat grofweg 70% van de banencreatie afkomstig is van bestaande bedrijven en 30% van nieuwe en relatief jonge bedrijven. De snelheid van vernieuwing van het werkgelegenheidsbestand, de turbulentie, is door de jaren heen vrijwel voortdurend toegenomen. De jobturnover kan hiervoor als maat gezien worden. Jobturnover is de aanduiding voor de optelling van de bruto banencreatie en het positieve getal van het bruto banenverlies. De jobturnover is tussen 1990 en 2007 toegenomen van ongeveer 400.000 banen in 1990 tot bijna 734.000 banen in 2007.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid; periode 1987-2008

08 april 2009

In de afgelopen twintig jaar is het aantal oprichtingen van nieuwe bedrijven voortdurend gestegen. Belangrijke structurele oorzaken achter de snelle groei van het aantal oprichtingen zijn onder andere de opkomst van nieuwe diensten en een sterk stimulerend overheidsbeleid ten aanzien van ondernemerschap. Bovendien heeft de versobering van de sociale zekerheid het ondernemerschap in beeld gebracht als goed alternatief voor het werknemerschap. In het rapport ‘Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid – periode 1987-2008’ beschrijft onderzoeksbureau EIM de ontwikkelingen die in deze periode hebben geleid tot een ondernemender Nederland.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer