Timemanagement: knelpunt van technologieondernemers

05 maart 2009

Technologieondernemers maken langere werkweken dan de gemiddelde ondernemer in het Nederlandse MKB. Uit onderzoek van EIM komt naar voren dat behalve de gebruikelijke knelpunten - zoals het vinden van financiering om een bedrijf te starten of om innovaties te bekostigen, problemen met het vinden van geschikte arbeidskrachten, en administratieve lasten die zijn gemoeid met wet- en regelgeving - veel technologieondernemers te kampen hebben met tijdgebrek.

Timemanagement onbekend knelpunt in bedrijfsvoering van technologiebedrijven
Technologiebedrijven nemen in ontwikkelde economieën een centrale plaats in. Zij vertalen nieuwe, wetenschappelijke kennis in concrete producten waarvan de samenleving profiteert. Het is beleidsmakers veel aan gelegen om technologiebedrijven tot meer innovatie te stimuleren, daarbij richten zij zich vooral op het wegnemen van knelpunten zoals personeelsgebrek, financieringsproblemen en administratieve lasten. Uit onderzoek van EIM komt echter een ontbrekend knelpunt naar voren dat tot nu toe niet aan de orde is gekomen: tijdgebrek.
Technologieondernemers maken langere werkweken dan de gemiddelde ondernemer in het Nederlandse MKB. Gemiddeld werken technologieondernemers bijna 56 uur per week. Zij zijn anders georganiseerd; waar reguliere ondernemers de meeste tijd kwijt zijn aan uitvoerend werk, is in de werkweek van technologieondernemers meer plaats voor management en innovatie. Niettemin klaagt 30% van de technologieondernemers over hun gebrekkige timemanagement. Door het specialistische karakter van hun werk ervaren zij problemen om werkzaamheden te delegeren en om zich effectief te organiseren. Om effectief werk te kunnen overdragen hebben zij medewerkers nodig die ook over de nodige kennis beschikken, zodanig dat zij voor de ondernemer een goede verstaander en gesprekspartner zijn.

Met beter timemanagement meer kans op meer innovatie
Technologieondernemers lijken moeite te hebben met de management- en organsiatieaspecten van het runnen van een bedrijf. Het percentage ondernemers in technologiebedrijven dat spontaan klaagt over te weinig tijd is drie à vier keer zo hoog als onder ondernemers in andere bedrijfstakken. Een kans voor beleid is om technologieondernemers bij hun timemanagement te ondersteunen; hiermee kan de innovatieactiviteit van technologiebedrijven een impuls krijgen. De overheid zou hierop kunnen inspelen door interventies aan te bieden die ondernemers helpen met hun timemanagement, bijvoorbeeld via training, opleiding en coaching van individuele ondernemers. Hier zou een taak kunnen liggen voor bestaande uitvoeringsorganisaties als Technopartner en Syntens.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Tijdgebrek: onzichtbaar knelpunt van technologieondernemers

05 maart 2009

In 2008 heeft EIM onderzocht met welke knelpunten technologiebedrijven in het MKB te maken hebben. Uit dit onderzoek bleek dat de werving van personeel, het aantrekken van financiering en administratievelastendruk inderdaad de drie voornaamste knelpunten zijn. Naast deze 'usual suspects' kwam echter ook een vierde knelpunt naar voren, namelijk tijdgebrek van technologieondernemers. In dit onderzoek kijken we specifiek naar de tijdsbesteding van technologieondernemers in het MKB, en de mate waarin zij problemen ervaren met hun timemanagement.
 

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong, K.P. van den Berg MSc

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer