Middenbedrijf doet stapje terug in regionale ontwikkeling

14 januari 2009

Het middenbedrijf is zijn positie als de onbetwiste motor van de economische ontwikkeling van de Nederlandse provincies aan het verliezen. In 2007 was het middenbedrijf nog wel de motor van de afzet en van de bruto toegevoegde waarde, maar niet langer van de werkgelegenheid en van de investeringen. Dat waren respectievelijk het kleinbedrijf en het grootbedrijf. In 2008/2009 zal de rol van het grootbedrijf in het aanzwengelen van de regionale economie naar verwachting nog belangrijker worden.

Het middenbedrijf is de motor van de afzet en van de bruto toegevoegde waarde
In 2007 was in elf provincies de groei van de afzet en van de bruto toegevoegde waarde bij het middenbedrijf het grootst. Ook in 2008/2009 zal het middenbedrijf naar verwachting in bijna alle provincies de grootste groei van de afzet en van de bruto toegevoegde waarde realiseren. Van de drie grootteklassen kent het middenbedrijf (10 tot 100 werknemers) wat betreft de economische indicatoren de grootste regionale variatie.

Het grootbedrijf wordt de motor van de werkgelegenheid
In 2007 was in elf provincies de groei van de investeringen in het grootbedrijf het grootst. In 2008/2009 zal in alle provincies het grootbedrijf naar verwachting de minst grote afname van de investeringen laten zien. Daarnaast zal het grootbedrijf belangrijker worden voor de groei van de werkgelegenheid ten koste van de positie van het kleinbedrijf. In 2007 was in acht provincies de groei van de werkgelegenheid het grootst bij het kleinbedrijf. In 2008/2009 neemt het grootbedrijf een belangrijk deel van de functie van motor van de werkgelegenheid van het kleinbedrijf over. Dan zal namelijk naar verwachting in de helft van de provincies de groei van de werkgelegenheid het grootst zijn bij het grootbedrijf en in nog maar drie provincies bij het kleinbedrijf.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

MKB in regionaal perspectief

14 januari 2009

Deze publicatie geeft, in aansluiting op de jaarlijkse publicatie Kleinschalig Ondernemen, een beeld van de economische ontwikkeling van de grootteklassen - kleinbedrijf, middenbedrijf en grootbedrijf - in het Nederlandse bedrijfsleven in de twaalf provincies in 2007 en in 2008/2009. Dit gebeurt aan de hand van de volgende indicatoren: afzet, bruto toegevoegde waarde, werkgelegenheid en investeringen.

Leave this field empty

Auteur(s): EIM

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer