Kredietcrisis bedreigt groei in het MKB

13 januari 2009

Ruim een derde van de bedrijven die in 2009 geld nodig hebben voor verdere groei, verwacht de financiering hiervoor niet rond te krijgen. Bijna één op de vijf bedrijven uit het mkb (tot 250 werknemers) zegt in de eerste zes maanden aanvullend krediet nodig te hebben. Dit blijkt uit de eerste financieringsmonitor, een onderzoek door het EIM in opdracht van het ministerie van economische zaken en MKB-Nederland.

Onderzocht is de financieringsbehoefte van mkb-bedrijven die minimaal vijf jaar bestaan. Onderzoeksinstituut EIM noemt het opvallend dat vooral grotere mkb-bedrijven (100-250 werknemers) dit jaar extra geld denken nodig te hebben om goed te kunnen blijven draaien. Van deze groep is 25 procent pessimistisch over de slagingskans.

Behoefte aan aanvullende financiële middelen leeft vooral bij horecabedrijven, in de transportsector en in de detailhandel. Kleine bedrijven denken voldoende te hebben aan maximaal 50.000 euro, bij de grotere ondernemers gaat het om bedragen tussen 250.000 en 750.000 euro. In 2008 waren het met name transportbedrijven, aannemers en ict-ondernemers die geld nodig hadden.

Van de bedrijven die in 2008 geen financiering rond kregen of een lager bedrag konden lenen dan zij eigenlijk wilden (samen 21 procent), zegt de helft nu al de gevolgen daarvan te voelen: omzetdaling tot dreigend faillissement. Dit betekent dat bij één op de tien mkb-ondernemers het water tot aan de lippen staat. Hier betreft het vooral kleinere bedrijven. Grotere ondernemingen uit het mkb ontvingen in 2008 nog wel krediet, maar in veel gevallen voor een lager bedrag dan waarop werd ingezet.

Binnen de groep ondernemers die recent een bedrijfskrediet in de wacht sleepten, ondervond een kwart dat de voorwaarden zijn aangescherpt. Ruim 90 procent van alle kredieten loopt via banken. Familie of vrienden verschaften in 9 procent van de gevallen het benodigde geld. Het EIM-onderzoek is gebaseerd op de respons van 733 mkb-bedrijven die tenminste vijf jaar bestaan. Later dit jaar volgt soortgelijk onderzoek onder starters en snelle groeiers.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Financieringsmonitor MKB: december 2008

13 januari 2009

Deze rapportage doet verslag van de eerste resultaten die met name betrekking hebben op bedrijven die minimaal vijf jaar bestaan en die in overgrote meerderheid geen dramatische groeiontwikkeling hebben doorgemaakt in de afgelopen jaren. Via de Financieringsmonitor MKB zal EIM vraag en aanbod van leningen en participaties van verschillende typen bedrijven in het Nederlandse MKB in kaart brengen.

Zeventien procent van de gevestigde bedrijven in het Nederlandse MKB verwacht in de eerste helft van 2009 aanvullende financiering nodig te hebben. Dat is vrij veel, want over heel 2008 zocht negentien procent financiering. Opvallend is de enorme daling in de financieringsbehoefte van de bouw. Daar verwacht slechts twaalf procent financiering te willen in de eerste helft van 2009, tegen vierentwintig procent over heel 2008.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J. Meijaard, drs. W.D.M. van der Valk

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer