Wederuitvoer van groot belang voor exporterend MKB

17 december 2008

Wederuitvoer in Nederland is in de afgelopen jaren gestegen
De internationale handel is aan verandering onderhevig en een belangrijk aspect hierin is de wederuitvoer. De wederuitvoer maakt deel uit van de Nederlandse export en wordt als volgt gedefinieerd: "Ingevoerde goederen die niet bestemd zijn voor de Nederlandse markt en die het land, eventueel met een kleine bewerking, vrijwel rechtstreeks verlaten". Het aandeel van de wederuitvoer in de export neemt de afgelopen jaren toe. In 1995 bedroeg het aandeel wederuitvoer 27 procent van de export en in 2003 is dat aandeel toegenomen tot 33 procent. Dit blijkt ook uit onderzoek  van EIM onder 2000 ondernemers in het MKB. Van de exporterende MKB-bedrijven geeft 36% aan dat een deel van de geëxporteerde goederen eerder door het bedrijf of een ander bedrijf is geïmporteerd (wederuitvoer). Meer dan de helft van de MKB-bedrijven met wederuitvoer is actief in de handel. Vooral bij de distributiecentra vindt veel wederuitvoer plaats. Binnen de handel is het percentage exporterende bedrijven met wederuitvoer het hoogst. Van de exporterende MKB-bedrijven in de handel geeft 55% aan dat een deel van de uitvoer wederuitvoer betreft. In de industrie is het aandeel beduidend lager in vergelijking met de handel, namelijk 34%. Niet alleen het aandeel exporterende bedrijven met wederuitvoer verschilt per sector, ook het aandeel van de wederuitvoerwaarde in de totale exportwaarde varieert sterk per sector. Van de MKB-bedrijven bedraagt 17% van de exportwaarde uit wederuitvoer. In de handel en industrie is het aandeel van de wederuitvoerwaarde in de totale exportwaarde relatief hoog. In de overige dienstverlening, waar ook de financiële sector onder valt, speelt wederuitvoer een kleine rol van betekenis.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Exportthermometer 2008

17 december 2008

Sinds 1996 publiceert EIM jaarlijks de exportthermometer. Deze editie gaat achtereenvolgens in op de ontwikkeling van de export, de hoogte van het exportpotentieel, de ontwikkeling van internationale afzetmarkten van het Nederlandse bedrijfsleven en de wederuitvoer in het MKB. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de industriesectoren en een selectie van dienstensectoren, te weten de transportsector en de zakelijke dienstverlening. Daarnaast wordt ook de groothandel meegenomen.

Leave this field empty

Auteur(s): K. Bakker, drs. M.J. Overweel, drs. N.G.L. Timmermans

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer