MKB-ondernemer kan ontwikkeling economie goed inschatten

12 december 2008

Ondernemers in het MKB blijken over het algemeen goed in staat te zijn de toekomstige ontwikkelingen binnen hun bedrijf op het gebied van werkgelegenheid, omzet, winst en investeringen in te schatten. Bovendien blijkt dat de verwachtingen van de ondernemers een goede indicator vormen voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie op korte termijn. De richting waarin de economie zich zal gaan bewegen wordt veelal goed ingeschat. Dit blijkt uit onderzoek van EIM onder een grote groep ondernemers uit het MKB-Beleidspanel.

Verwachtingen ondernemers een goede graadmeter
Uit het onderzoek van EIM blijkt dat de verwachtingen van een grote groep MKB-ondernemers over de ontwikkeling van de werkgelegenheid, omzet, winst en investeringen binnen hun bedrijf een goede graadmeter vormen voor hoe de Nederlandse economie zich op korte termijn zal gedragen. Daarnaast kan ook de mate (sterke of zwakke groei) waarin de economie zal groeien vrij goed worden afgeleid uit de voorspellingen van de ondernemers. In mindere mate kan ook de omvang van de groei worden afgeleid uit de verwachtingen van MKB-ondernemers met betrekking tot hun eigen bedrijfsprestaties.

Ondernemersvertrouwen in gelijke pas met economische ontwikkeling
Over de periode 1999-2008 blijkt dat de mate van vertrouwen van de ondernemers in de Nederlandse economie, en het door de overheid gevoerde (economische) beleid, over het algemeen hand in hand gaan met de ontwikkeling van de economie. Het vertrouwen in de Nederlandse economie is over de gehele periode overigens groter dan het vertrouwen in het beleid van de overheid. In de topjaren (1999, 2000) was er sprake van een grote mate van vertrouwen in de economie, in de jaren daarna liep het terug waarna het vertrouwen sinds 2004 weer herstelde. De trend van het ondernemersvertrouwen in de economie is gelijk aan verloop van de economie. Hetzelfde geldt in iets mindere mate voor het vertrouwen in het door de overheid gevoerde beleid.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Na regen komt?

12 december 2008

In deze minirapportage wordt een koppeling gemaakt tussen enerzijds de verwachtingen die ondernemers hebben over de ontwikkeling van de werkgelegenheid, omzet, winst en investeringen binnen hun bedrijf en anderzijds de ontwikkeling van de economie op landelijk niveau. De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het MKB-Beleidspanel over de periode 1999-2008. Uit het onderzoek blijkt dat de verwachtingen van een grote groep ondernemers een goede indicator vormen van de ontwikkeling van de Nederlandse economie op korte termijn. Er wordt verder ook aandacht besteed aan de mate van vertrouwen in de economie en het economische beleid in relatie tot groei van het BBP in bovenstaande periode.
Leave this field empty

Auteur(s): A. Ruis Msc.

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer