Ondernemers op een hobbelige weg naar 2009

09 december 2008

Met de huidige wereldwijde financiële crisis is het lastig te voorspellen wat het MKB volgend jaar te wachten staat. Wel is duidelijk dat in het afgelopen jaar door de verschillende sectoren in het MKB al een aantal hobbels genomen moesten worden. MKB-bedrijven proberen deze hobbels te nemen door te investeren product- en procesinnovatie, kennisinfrastructuur en logistiek. De kansen die het duurzaam ondernemen kan bieden worden echter door relatief weinig MKB-bedrijven gezien. Dit en meer blijkt uit het EIM-onderzoek 'Ondernemen in de sectoren'.

Kleine en grote hobbels
MKB-bedrijven in vrijwel alle sectoren hebben te maken met grote en kleine hobbels op de weg. Voor de een is dat het inzakken van de wereldeconomie (industrie, transport, groothandel), voor de ander is het een vertrouwenskwestie bij de consument (autosector, detailhandel, persoonlijke diensten). Voor sommigen komt daar nog het overheidsbeleid (horeca, bouw) bij of sterk gestegen grondstoffenprijzen (transport, autosector, horeca). MKB-bedrijven in sectoren als industrie, transport en bouw proberen de hobbels te nemen door te investeren in product- en procesinnovatie, kennisinfrastructuur en logistiek. Dit zijn nagenoeg dezelfde sectoren waarin ook het meest geïnvesteerd wordt in duurzaamheid.

Duurzaam ondernemen als kans
De aandacht voor duurzaam ondernemen groeit en lijkt meer dan ooit blijvend van aard te zijn. De vraag naar duurzame oplossingen, klimaatneutrale producten en energiebesparing doet zich in alle sectoren voor. Toch is het aantal MKB-bedrijven dat de kansen hiervan inziet nog beperkt. Eén op de vijf MKB-ondernemers is actief op zoek naar milieuvriendelijker productiemethoden, producten of diensten en ziet bovendien omzetkansen als gevolg van de toegenomen overheidsaandacht voor het milieu. Eveneens één op de vijf MKB-ondernemers ziet mogelijkheden om de eigen concurrentiepositie te verstevigen door in te spelen op duurzaamheid. Sectoren waarin het MKB het meest 'duurzaam onderneemt', zijn de industrie, transport en bouw. In deze sectoren volgen de ondernemers vaker de ontwikkeling van hun energiekosten, houden zij vaker bij hoeveel afval hun bedrijf voortbrengt en gebruiken zij vaker groene stroom.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ondernemen in de Sectoren

09 december 2008

De jaarlijkse publicatie 'Ondernemen in de Sectoren' geeft een actueel beeld van 10 sectoren uit het bedrijfsleven, waarin het MKB-ondernemerschap een grote rol speelt. Het beschrijft per sector de structuur, het economische functioneren, de marktomstandigheden, de kracht en de kortetermijnprognoses. Daarnaast wordt in deze editie uitgebreid ingegaan op het thema 'duurzaam ondernemen'. Hoewel de belangstelling voor duurzaamheid sterk is toegenomen, krijgt het MKB nog weinig klantenvragen op dit terrein en zien de ondernemers nog niet veel marktkansen hierin.

Leave this field empty

Auteur(s): EIM

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer