Administratieve lasten blijven zwaar drukken op de MKB'er

04 december 2008

Aan de ene kant gaat er iets af en aan de andere kant komt er net zoveel weer bij. Dit kenmerkt de ontwikkeling van de administratieve lasten zoals die door het Nederlandse MKB wordt ervaren. Slechts 7% van alle MKB-ondernemers heeft in de afgelopen jaren een reductie gemerkt van het aantal overheidsregels en verplichtingen die het bedrijf moet naleven. Toch zijn de MKB-ondernemers positiever in hun toekomstverwachtingen op dit vlak dan in 2006. Misschien dat het minder voorkomen van het nutteloos of dubbelop aanleveren van informatie en de geringere statistiekverplichtingen de MKB-ondernemers hoopvoller hebben gemaakt. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

MKB ervaart nauwelijks een lastenreductie, maar is verwachtingsvol
In 2006 dacht nog 56% van de MKB-ondernemers een administratieve lastenverzwaring te gaan meemaken. De werkelijkheid is anders gebleken: 83% van de ondernemers heeft namelijk een verzwaring van deze lasten ervaren. Slechts 7% heeft een verlichting gemerkt en vindt dat de overheidsregels en verplichtingen eenvoudiger zijn geworden en er minder tijd aan hoeft te besteden dan enkele jaren geleden. Ondernemers in het kleinbedrijf zijn op dit vlak wat positiever dan ondernemers in het middenbedrijf. Van de MKB-ondernemers verwacht 24% in de komende jaren wel een lastenverlichting te gaan merken als gevolg van de inzet van het kabinet om de lasten met een kwart terug te dringen. Daarmee is het MKB positiever gestemd dan in 2005, toen slechts 6% een lastenverlichting voor het eigen bedrijf voorspelde.

Milieu, arbo en belastingen voeren de top van administratieve ergernissen aan
Bijna 90% van de MKB ondernemers ergert zich aan administratieve handelingen. De grootste irritaties roepen de verplichtingen met betrekking tot milieuzaken (13%), de arbo-wetgeving (10%) en de belastingaangiften (10%) op. Zij voeren de top 10 van ergernissen aan. Deze top 10 werd in 2006 nog aangevoerd door verplichtingen met betrekking tot statistieken/enquêtes (17%), die nu naar plaats 8 zijn gezakt (4%). Gezakt zijn onder andere ook de verplichtingen rondom de BTW en het nutteloos/dubbelop aanleveren van informatie. Er zijn ook nieuwe ergernissen ontstaan. Zo gaan het rookbeleid, de Wet Financiële Dienstverlening en de Wet Financieel Toezicht gepaard met administratieve werkzaamheden die niet alle MKB-ondernemers even graag doen. Zij staan in de ranglijst respectievelijke op een 16e, 20ste en 21ste plaats.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Administratieve (over)last

04 december 2008

Deze minirapportage schetst de ervaringen van MKB-ondernemers met administratieve verplichtingen die verbonden zijn aan het ondernemen in Nederland. De informatie is gebaseerd op het MKB-Beleidspanel van EIM, waaraan ruim 2.000 ondernemers meedoen. Het rapport laat zien dat MKB-ondernemers de inspanningen van de overheid om de administratieve lasten te reduceren niet of nauwelijks merken. Naast vermindering en vereenvoudiging in wet- en regelgeving vindt er immers ook uitbreiding plaats met nieuwe verplichtingen voor bedrijven. Het rapport bevat een ranglijst met 33 ergernissen rondom de administratieve verplichtingen waaraan het Nederlandse bedrijfsleven moet voldoen.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. J. Snoei

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer