MKB heeft iets minder last van files

21 november 2008

Het wordt steeds voller en drukker op de snelwegen en in binnensteden. De bereikbaarheid is al jarenlang een van de belangrijkste eisen die ondernemers aan hun locatie stellen. En met die bereikbaarheid is het steeds minder goed gesteld. Toch ervaren MKB-ondernemers in ons land nu minder vaak problemen als gevolg van slechte bereikbaarheid dan vier jaar geleden, terwijl de files niet korter worden en het aantal verkeersopstoppingen niet terugloopt. De gemaakte 'winst' in de afgelopen jaren is een gevolg van enerzijds gewenning en anderzijds van eigen maatregelen. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Bereikbaarheid van en voor klanten
Van de MKB-ondernemingen ervaart 55% een bereikbaarheidsprobleem (groot danwel klein). Dat is 6 procentpunt minder dan in 2003. De afname zit vooral bij de groep bedrijven met 25 tot 50 werknemers. Zij ondervinden ook meer hinder dan de kleine bedrijven met 1 tot 5 werknemers én zij ondernemen meer maatregelen om het fileprobleem te omzeilen. De ondernemers hebben vooral 'last' wanneer zij zelf de klant willen bereiken en wanneer leveranciers en klanten hun bedrijf willen bezoeken (het zakelijke relatie-verkeer). Dat het personeel en de ondernemer zelf dagelijks op tijd op het werk moeten zijn (het woon-werkverkeer) is een minder groot probleem. De problemen zijn het grootst in de transport- en financiële sector en het kleinst in de horeca en overige dienstverlening. Voor 22% van de MKB-ondernemers heeft het bereikbaarheidsprobleem nadelige gevolgen voor de concurrentiepositie.

Thuiswerken (en flexibele werktijden) als remedie
MKB-ondernemers leggen zich niet passief neer bij het bereikbaarheidsprobleem. Zij pakken het probleem zelf aan door het bevorderen van het thuiswerken, het invoeren van flexibele werktijden voor het personeel, het invoeren van een flexibele logistiek en als uiterste maatregel het verplaatsen van het bedrijf. Bij 33% van het MKB is thuiswerken nu mogelijk. Bij 51% van het MKB zijn flexibele werktijden ingevoerd. Vooral het thuiswerken is vergeleken met 2003 sterk toegenomen (met 11 procentpunten). Flexiblele werktijden nemen daarentegen een minder grote vlucht als in 2003 verwacht werd. De invloed van deze MKB-maatregelen is te zien in het feit dat het woonwerkverkeer als een minder groot probleem wordt ervaren dan het zakelijke relatie-verkeer.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

MKB pakt knelpunt van bereikbaarheid aan

21 november 2008

In 2003 en 2007 zijn de ruim 2.000 ondernemers van het MKB-beleidspanel ondervaagd over hun ervaringen ten aanzien van de bereikbaarheid van hun bedrijf en zakenrelaties. De knelpunten zijn in die periode qua omvang en zwaarte iets afgenomen. En het aantal MKB-ondernemers dat maatregelen neemt om de negatieve gevolgen van een slechte bereikbaarheid te verminderen, is toegenomen. Velen zoeken hun toevlucht in de mogelijkheden voor het thuiswerken en het invoeren van flexibele werktijden, zodat het personeel de ochtend- en avondspits kan omzeilen.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. P.V. Bhansing

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer