Internationalisering MKB goede voedingsbodem voor innovatie

12 november 2008

Exporterend MKB is rolmodel voor nieuwe bedrijfsoprichtingen
Uit het onderzoek van Hessels blijkt ook dat nieuwe exportgerichte ondernemingen een positief extern effect hebben op het aantal nieuwe bedrijfsoprichtingen in een land. Dit komt onder andere doordat exportgerichte ondernemingen vaak geleid worden door succesvolle ondernemers. Als rolmodel vergroten zij de animo voor ondernemerschap.

Internationaal ondernemer: ervaren, kundig en vaardig
Succes in internationaal ondernemen stelt hoge eisen aan ondernemers. Uit het onderzoek van Hessels blijkt dat wanneer ondernemers al eerder een eigen bedrijf hebben gehad, specifieke kennis en vaardigheden bezitten om een eigen bedrijf op te zetten en/of andere ondernemers in zijn of haar netwerk hebben, zij ook makkelijker de specifiek benodigde capaciteiten voor internationalisering ontwikkelen. Wanneer een ondernemer in staat is zijn bedrijf routinematig te besturen heeft hij ook meer tijd om kansen in het buitenland te identificeren en activiteiten over de grens te ontplooien.

Exporterende nieuwe ondernemingen van belang voor economische groei
Nieuwe exportgerichte ondernemingen leveren een grotere bijdrage aan economische groei dan nieuwe ondernemingen die zich uitsluitend op de binnenlandse markt richten. Exporterende bedrijven zijn vaak ook kwalitatief betere bedrijven. Door te exporteren krijgen ze toegang tot nieuwe kennis en nieuwe technologieën wat bijdraagt aan de kwaliteit van deze ondernemingen. Ze zijn innovatiever en hebben meer hoogwaardig menselijke kapitaal. Exportgerichte nieuwe ondernemingen spelen daardoor een belangrijke rol in het vergroten van economische diversiteit, het bevorderen van concurrentie en in het genereren van ‘kennis spillovers’.

Internationalisering werkt aanstekelijk
Ook heeft de aanwezigheid van internationaal actieve bedrijven een stimulerend effect op de internationalisering van andere ondernemingen. Internationaal actieve bedrijven vormen bijvoorbeeld een belangrijke bron van kennis over ondernemen in het buitenland waardoor kleine en nieuwe bedrijven sneller gaan exporteren. Overheden kunnen een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van dergelijke spillover effecten, bijvoorbeeld door het stimuleren van netwerkvorming.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

International Entrepreneurship: Value Creation Across National Borders

12 november 2008

This book investigates antecedents and outcomes of international entrepreneurship. International entrepreneurship as a field of research involves both research into entrepre-neurship in multiple countries (cross-country comparisons of the nature and extent of entrepreneurial activity) and research into cross-border entrepreneurship (international ac-tivity of small and medium-sized enterprises and new ventures).
Leave this field empty

Auteur(s): dr. S.J.A. Hessels

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer