Ondernemerschap in de zorg: goed management van levensbelang

04 november 2008

Ondernemerschap is door invoering van marktwerking in de gezondheidszorg steeds belangrijker geworden. Nieuw overheidsbeleid probeert de ruimte voor ondernemerschap in de zorg te verbeteren. Door marktwerking kunnen de kwaliteit en betaalbaarheid van de gezondheidszorg op peil blijven. Uit een verkennend onderzoek van EIM onder zorgondernemers in twaalf deelsectoren blijkt dat zorgaanbieders zichzelf vooral zien als manager van een organisatie en/of praktijk die mensen verzorgt en/of beter maakt. Andere facetten van ondernemerschap zoals innovatie, het verkennen van nieuwe markten en het nemen van risico's komen op de tweede plaats.

Zorgsector heeft een matig ondernemersklimaat
Gemiddeld wordt door de ondernemers in de zorgsector het ondernemersklimaat nog als matig ervaren. Vooral de vaste tarieven en het niet kunnen maken van reclame worden vaak als knelpunt genoemd door de zorgondernemers. Wel overheerst het gevoel dat het ondernemersklimaat de laatste jaren steeds beter wordt als gevolg van nieuw overheidsbeleid. Verdere verbetering van het ondernemersklimaat in de zorgsector is wenselijk.

Ondernemers in de zorg nemen weinig risico
Op het gebied van risico nemen zijn de ondernemers in de zorgsector zeer behoudend. De ondernemers in de zorgsector nemen relatief weinig risico. Zij zien zichzelf op de eerste plaats als organisatie en/of praktijk die mensen verzorgt en/of beter maakt. Het verkennen van nieuwe markten, het doen van innovaties en het maken van winst komen veelal op de tweede plaats. Dat is ook te zien in de intensiteit van het innoveren en het marktzoekgedrag. Hoewel de gemiddelde zorgondernemer vrij behoudend is in de bedrijfsvoering, zijn er wel degelijk zorgondernemers die voorop lopen met nieuwe ideeën. Een aantal ondernemers beschouwt zichzelf als pionier en ontwikkelt vooruitstrevende producten en diensten.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ondernemerschap in de zorg

04 november 2008

In dit rapport wordt per deelsector in de zorg de mate van ondernemerschap getypeerd aan de hand van cases. Het rapport is bedoeld om een gevoel te geven van het ondernemerschap in de zorg, zonder daarbij de indruk te willen wekken representatief per deelsector te zijn. Er wordt geschetst hoe het ondernemersklimaat wordt ervaren door de ondernemers in de diverse sectoren van de zorg en welke knelpunten worden ervaren.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J. Meijaard, drs. N.G.L. Timmermans, H. Statema

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer