Risiconemers stimuleren innovatie en werkgelegenheid

22 oktober 2008

Eén op de vijf ondernemers in het Nederlandse MKB denkt het komende jaar te investeren in risicovolle projecten. Ondernemers met de intentie om te investeren in risicovolle projecten, scoren hoger op alle onderscheiden innovatiekenmerken, en blijken in de afgelopen drie jaar ook significant vaker te zijn gegroeid in termen van werkgelegenheid. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Volgens de vakliteratuur is ondernemerschap onlosmakelijk verbonden met het nemen van risico's. Omdat dit zou leiden tot meer innovatie en economische groei, proberen beleidsmakers via subsidies en fiscale regelingen ondernemers aan te zetten tot meer investeringen in risicovolle projecten. Onderzoek van EIM laat zien dat ondernemerschap méér is dan uitsluitend risico's nemen: ook management, kansen zien en benutten, en innoveren zijn rollen die door een meerderheid van de ondernemers in het MKB worden herkend. Wel suggereren de resultaten dat het voor beleidsmakers de moeite loont om ondernemers aan te moedigen die (gecalculeerde) risico's willen nemen.

Het EIM-onderzoek laat verder zien dat één op de vijf ondernemers het komende jaar wil investeren in projecten met een risico. Zij behalen vergeleken met ondernemers zonder zulke plannen hogere scores op alle innovativiteitsmaatstaven uit het onderzoek. Bovendien is de werkgelegenheid bij hun bedrijven in de voorgaande drie jaar ook duidelijk toegenomen. Hierbij is overigens de vraag naar de kip en het ei actueel: wie goed heeft geboerd in de voorgaande jaren heeft daarmee de financiële ruimte om zich risico’s te veroorloven. Hoe dan ook, voor beleidsmakers lijken fiscale en andere maatregelen waarmee ondernemers worden aangemoedigd om te 'wagen' goed uit te pakken.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Wie waagt die wint? Risiconemers in het MKB

22 oktober 2008

EIM heeft geanalyseerd in hoeverre ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) daadwerkelijk risico's nemen, en of het veronderstelde verband tussen risico's nemen, innovatie en gerealiseerde groei van bedrijven kan worden aangetoond.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. J.P.J. de Jong, drs. R.M. Braaksma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer