20 jaar Detailhandel: minder bedrijven, meer werk

29 september 2008

EIM heeft in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) onderzocht welke veranderingen zich in de detailhandel hebben voorgedaan qua bedrijvendynamiek en werkgelegenheid, en welke factoren daarop van invloed zijn geweest. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de werkgelegenheid in de Nederlandse detailhandel in twintig jaar is gegroeid terwijl het aantal bedrijven is gedaald. Echter, de laatste vijf jaar staat alles op een laag pitje.

Flinke werkgelegenheidsgroei tot millenniumwisseling
De detailhandel is in de afgelopen twintig jaar - gemeten in werkgelegenheid - per saldo behoorlijk gegroeid. Zo was de sector in 1987 goed voor een werkgelegenheid van ongeveer 360 duizend voltijdbanen, terwijl dat aantal in 2006 gegroeid was tot ongeveer 490 duizend. Dit komt neer op een gemiddeld groeipercentage van ruim anderhalf procent over de laatste 20 jaar. Opvallend is hierbij dat deze groei min of meer gestaag heeft plaatsgevonden tot het
jaar 2000. Sinds 2001 is de werkgelegenheid in de detailhandel min of meer constant.  Dit laatste hangt uiteraard samen met de tegenvallende conjunctuur in deze laatste periode.

Lichte daling van aantallen detailhandelsbedrijven
Het aantal bedrijven in de detailhandel is de afgelopen twintig jaar licht gedaald van ongeveer 92 duizend naar 83 duizend bedrijven. Dat komt neer op een daling van een half procent per jaar. Dit staat in schril contrast met de toename in werkgelegenheid die de sector in deze zelfde periode heeft gekend: van ongeveer 360 duizend naar 490 duizend voltijdbanen. De sector heeft dus een aanmerkelijke schaalvergroting doorgemaakt. De laatste vijf jaar is dit proces tot staan gebracht. De afgelopen jaren lijkt er zelfs sprake van enige - zij het zeer
geringe - schaalverkleining.

Bedrijvendynamiek in detailhandel wordt door verschillende factoren beïnvloedt
De in- en uitstroom van bedrijven in de detailhandel wordt beïnvloed zowel door korte als lange termijnfactoren. Op de lange termijn zijn dit factoren als de kosten van bedrijfsruimte, de financiële beloning en de hoogte van toe- en uittredingsbarrières. Voor de korte termijn geldt dat als de financiële condities van ondernemerschap ten opzichte van het werken in loondienst verbeteren de instroom van bedrijven toeneemt. Dit geldt ook als de werkloosheid stijgt en het moeilijker is om een baan in loondienst te krijgen, ook dan zal het aantal bedrijven dat per saldo instroomt in de detailhandel groter worden.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

In- en uitstroom in de detailhandel

23 september 2008

Dit rapport handelt over de in- en uitstroom van bedrijven in de detailhandel over de laatste twintig jaar. We kijken hierbij zowel naar de feitelijke cijfers van deze in- en uitstroom als naar mogelijke oorzaken van deze in- en uitstroom.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. G. de Wit

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer