Regionale clusters nader bekeken

15 februari 2001

Samenwerking in regionale clusters van belang voor het MKB
Kleine en middelgrote bedrijven kunnen middels samenwerking in regionale clusters beter toegang krijgen tot complementaire kennis, vaardigheden en andere hulpbronnen ten behoeve van innovatie en versterking van kerncompetenties. Hierdoor kan het MKB het concurrentievermogen vergroten.
Dat met name het MKB belang heeft bij samenwerking in regionale clusters, blijkt uit het feit dat zeker een derde tot de helft van de samenwerkende MKB-bedrijven dit doet in regionale clusters. Bijna een derde van de bedrijven die niet regionaal samenwerken geeft daarnaast aan dat ze dit wel zouden willen. Belangrijke motieven voor samenwerking in regionale clusters zijn voor een meerderheid van de MKB-ondernemers de verbetering van de marktpositie, het ontwikkelen van nieuwe producten, en kwaliteitsverbetering van bestaande producten en processen.
Dit blijkt uit een studie van EIM, waarin aan de hand van zowel bestaande theoretische inzichten als empirisch bronmateriaal uit diverse MKB-panels nader is gekeken naar samenwerking in regionale clusters.

Ontwikkelingen in ICT en de kenniseconomie hebben een positieve invloed
In de studie is tevens de invloed van de huidige ontwikkelingen in ICT en de kenniseconomie op regionale clustering bekeken. Deze ontwikkelingen blijken belangrijke stimulerende effecten te hebben op de samenwerking in regionale clusters.

Een win-winsituatie voor álle partners is van cruciaal belang
Naast het bestaan van een win-winsituatie, zijn een goede onderlinge relatie, de aanwezigheid van een hoog kennisniveau bij álle partners en een hoge mate van kennisuitwisseling tussen de partners belangrijke succesfactoren bij regionale clustering.

Stimulering van regionale clusters is belangrijk volgens ondernemers
Bijna driekwart van de MKB-ondernemers geeft aan dat stimulering van regionale clusters van belang is. Het scheppen van gunstige voorwaarden, het initiëren van contacten tussen bedrijven en het verschaffen van informatie over regionale samenwerking worden daarbij als belangrijkste stimuleringsmaatregelen genoemd. De Kamer van Koophandel en de brancheverenigingen zijn volgens de ondernemers de meest aangewezen organisaties om regionale clustering te stimuleren. 


Voor inlichtingen: Richard Kerste

Regionale clusters nader bekeken

15 februari 2001

Een onderzoek naar de kenmerken van regionale clusters en de factoren (waaronder het toenemende belang en de effecten van ICT, en de kennisoverdracht) die regionale clustering stimuleren.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. R.A.J. Kerste, drs. A.P. Muizer

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer