Nieuw Ondernemerschap in Wereldsteden: Amsterdam en Rotterdam scoren middelmatig

06 augustus 2008

Het aantal mensen in Amsterdam dat betrokken is in nieuw ondernemerschap verhoudt zich tot die van andere Europese steden als Rome, Stockholm, Kopenhagen, Barcelona, Madrid en Londen. Het aandeel ligt echter duidelijk lager dan in Dublin, Hamburg, Toronto, New York en Los Angeles. Rotterdam scoort iets lager dan Amsterdam en bevindt zich te midden van Milaan, Parijs, Brussel en Helsinki. Dit blijkt uit het rapport 'The Entrepreneurial Advantage of World Cities', een publicatie van EIM in samenwerking met onderzoekers aan de Universiteit Utrecht, George Mason University (Washington) en de Universiteit van Hannover.

Eerste benchmark voor ondernemerschap in 34 Wereldsteden
De vergelijkende studie is de eerste in zijn soort en gebaseerd op de gecombineerde data van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) tussen 2001 en 2006. Bij nieuw ondernemerschap gaat het om zowel het actief bezig zijn met het oprichten van een nieuwe eigen onderneming (‘nascent’ ondernemers), als het runnen van een eigen onderneming die minder dan 42 maanden oud is (ondernemers van nieuwe bedrijven). De index voor nieuw ondernemerschap is het hoogst in Angelsaksische steden. In dat opzicht wijkt het plaatje niet af van de jaarlijkse GEM resultaten voor landen. Er zijn echter ook verschillen: zo is in Canada de score van het Franstalige Montreal beduidend lager dan die van het Engelstalige Toronto en Vancouver. In steden van ontwikkelings- en opkomende landen is de mate van nieuw ondernemerschap ook hoog, deels door het benutten van kansen en deels door een lager aanbod van alternatieven.

Meer participatie, ambities en creativiteit in Wereldsteden
De studie bevestigt dat in wereldsteden meer mensen betrokken zijn in nieuw ondernemerschap in vergelijking met het overige deel van de landen. Niet alleen de participatie in nieuw ondernemerschap is hoger, ook het aandeel van nieuwe ondernemers met groeiverwachtingen. Bovendien wordt bevestigd dat nieuwe ondernemers in steden relatief vaker actief zijn in sectoren die in verband worden gebracht met de ‘creatieve klasse’ naar het bekende boek van economisch geograaf Richard Florida. De verschillen tussen steden en landen bleken vooral groot in Duitsland. De publicatie laat tevens zien dat er een positief verband bestaat tussen regionale niveaus van percepties ten aanzien van ondernemerschap en de mate waarin volwassenen betrokken zijn bij nieuw ondernemerschap.

Percepties van ondernemerskansen positief in Amsterdam en Rotterdam
In de periode tussen 2001 en 2006 waren de percepties ten aanzien van ondernemerskansen in Amsterdam en Rotterdam tamelijk hoog in vergelijking met de andere wereldsteden en iets hoger dan het nationale gemiddelde. In internationaal perspectief blijft de participatie nog iets achter bij de houding ten aanzien van ondernemerschap. Beide steden scoren niet alleen middelmatig wanneer gekeken wordt naar participatie in nieuw ondernemerschap, maar ook op groeiverwachtingen en innovatieve ambities. Amsterdam valt wel op met het hoogste aandeel nieuwe ondernemers die actief zijn in sectoren die in verband worden gebracht met de ‘creatieve klasse’.

Enkele resultaten van de benchmark studie

A: Index nieuw ondernemerschap % van bevolking 18-64 jaar
B: Percepties kansen ondernemerschap in de omgeving, % van bevolking 18-64 jaar
C: Percepties eigen kennis en vaardigheden, % van bevolking 18-64 jaar
D: Aandeel groei-ambities, % van nieuwe ondernemers


A B C D
Rotterdam 4.7 42 38 21
Amsterdam 6.1 56 40 17
Auckland 13.5 48 60 18
Bangkok 21.5 22 39 17
Barcelona 6.8 39 46 7
Berlin 8.0 19 37 21
Brussels 4.4 31 35 12
Buenos Aires 14.7 34 61 22
Cape Town 8.6 30 50 15
Copenhagen 6.1 60 37 25
Dublin 8.9 38 47 24
Frankfurt 7.9 32 40 15
Helsinki 4.8 61 34 19
Hong Kong 3.2 20 21 30
Johannesburg 6.5 24 34 14
London 7.1 32 48 25
Los Angeles 11.5 29 51 31
Madrid 6.9 38 46 4
Melbourne 11.7 44 52 14
Milan 3.3 31 33 31
Montreal 7.9 32 49 33
Munich 7.7 39 43 19
New York 11.2 24 51 24
Paris 4.2 16 32 20
Rome 4.9 26 34 11
Santiago 13.3 36 57 26
Shenzhen 11.0 46 41 42
Singapore 5.7 16 25 27
Stockholm 5.1 46 47 16
Sydney 11.2 47 50 17
Tokyo 1.8 7 11 10
Toronto 9.8 37 53 21
Vancouver 11.8 45 52 28


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

The Entrepreneurial Advantage of World Cities

06 augustus 2008

Recent discussions in the Economic Geography literature increasingly focus on creative cities and the importance of creativity for achieving economic growth. Considering the increased attention on urban areas it is not surprising that the regional dimension of entrepreneurship is a subject of great interest. We set out a framework encompassing the individual process between entrepreneurial perceptions and entrepreneurial activity and demonstrate how the urban environment can have an impact on this process. We create entrepreneurship indices for 34 world cities exploiting the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Database 2001-2006. We investigate differences between the citylevel and country-level for a selection of the indices. These exercises can be seen as initial tests of the ‘entrepreneurial advantage of cities.’ Based on the literature we expect that most indices will be higher for world cities, although exceptions are also plausible, for instance in world cities where the government resides. Our findings predominantly confirm the entrepreneurial advantage of world cities.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. N.S. Bosma, prof. dr. R. Sternberg, prof. dr. Z.J. Acs

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer