MKB heeft serviceverlening hoog in het vaandel

31 juli 2008

Serviceverlening en kostenoptimalisering zijn de belangrijkste elementen in de bedrijfstrategiën van het midden- en kleinbedrijf. Om binnen steeds dynamischer concurrentieomgevingen goed te kunnen functioneren legt ongeveer de helft van de MKB-ondernemers in hun bedrijfsstrategie tevens de nadruk op marketingactiviteiten of vernieuwing van producten, diensten of bedrijfsprocessen. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Bedrijfsstrategieën MKB 2008
EIM heeft gemeten welke accenten MKB-bedrijven leggen in hun strategie in 2008. Daarbij worden vier vormen van strategie onderscheiden: het bieden van uitstekende service aan klanten, kostenoptimalisering, marketing-activiteiten om nieuwe klanten te werven en vernieuwing van producten, diensten of bedrijfsprocessen. De strategie die een ondernemer voor zijn bedrijf voor ogen heeft, brengt tot uitdrukking welke keuzes hij/zij maakt om de positie van het bedrijf op de markt zeker te stellen. Zowel ondernemers in het kleinbedrijf (93%) als in het middenbedrijf (97%) leggen de meeste nadruk op het bieden van uitstekende service aan klanten. Daarnaast vormt kostenoptimalisering een belangrijke strategische doelstelling, hoewel hierop meer nadruk wordt gelegd door het middenbedrijf (83%) dan door het kleinbedrijf (72%). Uit het onderzoek blijkt ook dat MKB-ondernemers in de industrie (57%) en de financiële dienstverlening (54%) tevens de nadruk leggen op vernieuwing in hun bedrijfsstrategie terwijl MKB-ondernemers binnen consumentgerichte sectoren, zoals in de handel (60%) en horeca (52%), meer nadruk leggen op marketingsactiviteiten.

Vernieuwing en marketingsactiviteiten
Een verklaring voor het feit dat bedrijven in de sectoren industrie en financiële dienstverlening meer streven naar vernieuwing dan in andere sectoren heeft waarschijnlijk te maken met de zeer turbulente en competitatieve omgeving waar zij zich bevinden. Als gevolg van de toenemende individualisering van consumentenwensen wordt de levenscyclus van producten verkort. Voor bedrijven binnen de financiële dienstverlening is continue vernieuwing van producten en diensten noodzakelijk om zich te kunnen (blijven) onderscheiden en daarmee hun concurrentiepositie veilig te stellen. Daarnaast geldt voor de industrie dat de concurrentie uit lagelonenlanden prijsdruk meebrengt. Veel industriële ondernemers richten zich daarom op innovatieve, hoogwaardige complexe producten en op intensieve samenwerking met andere bedrijven. Dat  consumentgerichte sectoren als handel en horeca meer nadruk leggen op marketingsactiviteiten heeft te maken met het feit dat in een consumentenmarkt meer marktbewerking nodig is om onderscheidend te zijn ten opzichte van de concurrentie. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de bouw- en transportsector die de minste nadruk op marketingsactiviteiten hebben gelegd. Het onderhouden van bestaande klantenrelaties heeft binnen de bouwsector doorgaans een hogere prioriteit dan het werven van nieuwe klanten via marketingsactiviteiten.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

31 juli 2008

Met de dataset Determinanten van Bedrijfsprestaties meet EIM welke accenten MKB-bedrijven leggen in hun strategie in 2008. Daarbij worden vier vormen van strategie onderscheiden: het bieden van uitstekende service aan klanten, kostenoptimalisering, marketingactiviteiten om nieuwe klanten te werven en vernieuwing van producten, diensten of bedrijfsprocessen. De strategie die een ondernemer voor zijn bedrijf voor ogen heeft, brengt tot uitdrukking welke keuzes hij/zij maakt om de positie van het bedrijf op de markt zeker te stellen. Uit de dataset blijkt dat MKB-ondernemers vaak meerdere van de genoemde doelstellingen in hun bedrijf herkennen.
Leave this field empty

Auteur(s): drs. M. Mooibroek, drs. M. Mooibroek

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer