Administratieve lasten grootste knelpunt MKB

29 juli 2008

EIM heeft onderzocht met welke knelpunten bedrijven in het MKB naar eigen zeggen het meest te maken hebben, en daarbij in het bijzonder gekeken naar knelpunten van technologiebedrijven. Van de MKB bedrijven ondervindt 72 procent knelpunten in de bedrijfsvoering. Ondernemers in het MKB ervaren administratieve lasten met afstand als grootste knelpunt. Technologiebedrijven hebben daar veel minder last van, zij ervaren vooral problemen op het gebied van personeelswerving en financiering.

Administratieve lasten groter knelpunt voor MKB dan voor technologiebedrijf
Ondernemers in het MKB vinden administratieve lasten verreweg het grootste knelpunt (53%) gevolgd door de beschikbaarheid van personeel. Administratieve lasten spelen bij technologiebedrijven slechts een kleine rol van betekenis. Het verschil in administratievelastendruk tussen MKB en technologiebedrijven wordt deels verklaard door het verschil in opleidingsniveau. Bij de technologiebedrijven werken relatief veel hoogopgeleide werknemers die beter voorbereid zijn op de wet- en regelgeving en bovendien flexibeler inspelen op onverwachte veranderingen. Het valt overigens wel op dat technologieondernemers vaker klagen over tijdgebrek dan de overige ondernemers in het MKB.

Personeelsgebrek grootste knelpunt voor technologiebedrijven
Technologiebedrijven - bedrijven die zelf R&D verrichten om met behulp van nieuwe technologieën producten te ontwikkelen en te vercommercialiseren - ervaren vaker knelpunten dan MKB-bedrijven (85% vs. 72%), en ook het type knelpunt wijkt behoorlijk af van het MKB. Het belangrijkste knelpunt voor technologiebedrijven is de schaarste aan goed personeel. Door 50% is dit als belangrijkste knelpunt aangemerkt, hetgeen vele malen hoger is in vergelijking met de MKB-bedrijven (20%). Het tweede belangrijkste knelpunt is financiering. Technologiebedrijven hebben beduidend vaker moeite met het verkrijgen van een financiering dan MKB-bedrijven. Het blijkt in de praktijk moeilijk om financiers te vinden voor het in productie nemen van een innovatie, omdat bij veel innovaties niet direct duidelijk is of het op termijn winstgevend zal zijn.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven

29 juli 2008

EIM heeft onderzocht met welke knelpunten bedrijven in het MKB naar eigen zeggen het meest te maken hebben, en daarbij in het bijzonder gekeken naar knelpunten van technologiebedrijven (bedrijven die zelf R&D verrichten om met behulp van nieuwe technologieën producten te ontwikkelen en te vercommercialiseren).

Leave this field empty

Auteur(s): drs. N.G.L. Timmermans

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer