Ondernemers hebben meer vertrouwen in eigen kunnen

10 juli 2008

Momenteel zijn MKB-ondernemers beduidend minder tevreden over het gevoerde economische beleid, dan vorig jaar nog het geval was. Daarnaast is ook het vertrouwen van ondernemers in de economische ontwikkeling afgenomen. Opvallend is dat ondernemers wel positief zijn over de prestaties van hun eigen bedrijf. Zowel dit jaar als vorig jaar geven ondernemers hun bedrijf gemiddeld een 7 als rapportcijfer. Dit blijkt uit onderzoek van EIM.

Ondernemersvertrouwen in economisch beleid daalt
Iets minder dan de helft van de ondernemers heeft geen vertrouwen in het economisch beleid. 20% van de ondernemers zegt wel vertrouwen te hebben in het economisch beleid, 34% zegt enigszins vertrouwen te hebben in het economisch beleid. Daarmee is het huidige vertrouwen van ondernemers in het economische beleid gedaald. Vorig jaar had nog 39% van de ondernemers vertrouwen in het economisch beleid en zei 34% enigszins vertrouwen te hebben. Daarnaast is ook het vertrouwen van ondernemers in de economische ontwikkeling afgenomen. Had in 2007 nog 73% een positief oordeel, nu is dat afgenomen tot 43%.

Positief oordeel over eigen bedrijfsprestaties
Opvallend is dat ondernemers wel positief zijn over de prestaties van hun eigen bedrijf. Zowel dit jaar als vorig jaar geven ondernemers hun bedrijf gemiddeld een 7 als rapportcijfer. Ongeveer de helft van de ondernemers verwacht een stijging van de omzet en winst te realiseren. Circa één op de vier ondernemers verwacht dit jaar een uitbreiding van het personeelsbestand. Dit is een gelijk aantal als in 2007 het geval was. Ondernemers in het zakelijke markt zijn nog het meest optimistisch. Dit zijn sectoren zoals de industrie, bouw en zakelijke dienstverlening. Ondernemers die vooral gericht zijn op de consumentenmarkt, zijn minder optimitisch.

Prognoses MKB 2008 en 2009
De enquete-uitkomsten bevestigen een beeld, dat het economisch klimaat geleidelijk aan het verslechteren is, terwijl het met veel bedrijven in economisch opzicht nog best goed gaat. Uitgedrukt in prognosecijfers betekent dit dat de volumegroei van de afzet in het MKB blijft in 2008 beperkt blijft tot 2,75% en in 2009 tot 2,0%. Vooral een geleidelijk zwakker worden van de binnenlandse vraag, doet de afzetgroei van het MKB verminderen. De banengroei blijft dit jaar beperkt tot 64 duizend personen en blijft volgend jaar steken op 32 duizend. Ook de groei van het aantal zelfstandigen zwakt af. Dit jaar komen er nog 30 duizend zelfstandigen erbij. Volgend jaar zal dit 20 duizend zijn. Vooral in de bouw neemt de groei van het aantal zelfstandigen sterk af. Een aanzienlijk zwakkere bouwproductie in 2009 is hier mede debet aan.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Kleinschalig Ondernemen 2008

10 juli 2008

In de publicatie 'Kleinschalig Ondernemen 2008' wordt een beeld gegeven van de structuur en economische ontwikkeling in het bedrijfsleven, verdeeld naar grootteklassen en sectoren. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) staat hierbij centraal. In Kleinschalig Ondernemen worden de ontwikkelingen van afzet, werkgelegenheid, winstgevendheid en investeringen bij het MKB besproken. Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn de ontwikkeling van het aantal ondernemingen, de inkomensontwikkeling van ondernemers en de financiering van het MKB.
 

Leave this field empty

Auteur(s): drs. D. Snel, drs. K.L. Bangma

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer