Nederlandse consument geen stimulans voor innovatief ondernemerschap

08 juli 2008

Nieuwe ondernemers in Nederland zijn vergeleken met ondernemers in 40 andere landen maar matig innovatief. Ze maken voornamelijk gebruik van al op de markt beschikbare technologieën en minder dan de helft biedt nieuwe producten of diensten aan. Daarbij is de Nederlandse consument naar internationale maatstaven geen stimulans voor innovatief ondernemerschap. Dit blijkt uit de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), een internationaal onderzoeksproject dat jaarlijks de mate van 'nieuw ondernemerschap' in kaart brengt voor een groot aantal landen. EIM heeft in 2007 voor de zevende keer het Nederlandse deel van de GEM verzorgd.

Nederlandse consumenten tonen weinig vertrouwen in innovatie
Innovatieve ondernemers hebben consumenten nodig die bereid zijn om nieuwe producten en diensten te kopen en uit te proberen. In een deelonderzoek van de GEM zijn twaalf landen onderling vergeleken op basis van een index voor vertrouwen in innovatie onder consumenten. Deze index omvat drie elementen: bereidheid tot het kopen van nieuwe producten of diensten, bereidheid om nieuwe producten of diensten uit te proberen en perceptie van de mate waarin nieuwe producten of diensten bijdragen aan een beter leven. Vergeleken met de andere aan dit deelonderzoek deelnemende landen is het vertrouwen in innovatie onder consumenten in Nederland het laagst. Het blijkt dat consumenten in landen met relatief snel groeiende economieën geneigd zijn meer vertrouwen te hebben in innovatie dan landen met een relatief tragere economische groei.

Angst om als ondernemer te falen iets gedaald
De percepties ten aanzien van ondernemerschap zijn in Nederland in één opzicht iets veranderd. In 2007 zegt 21% van de Nederlandse bevolking dat angst voor mislukking hen weerhoudt een nieuw bedrijf op te richten. In voorgaande jaren lag dit percentage nog rond de 29%. Economische voorspoed heeft mogelijk geleid tot meer vertrouwen. Daarnaast is de waardering voor ondernemerschap in Nederland zeer hoog: 85% van de Nederlandse bevolking geeft aan dat het starten van een eigen bedrijf een goede carrièremogelijkheid is, terwijl dit gemiddeld geldt voor iets minder dan 60% van de bevolking in de OECD- en EU-landen die deelnemen aan GEM. Toch leidt dit vooralsnog niet tot een stijging van de intenties om een eigen bedrijf op te richten in Nederland: 5,5% van de volwassen bevolking verwacht in 2007 dit binnen drie jaar te doen, tegenover 5,6% het jaar ervoor.

Nederland blijft met nieuw ondernemerschap middenmotor in EU
In 2007 was in Nederland 5,2% van de volwassen bevolking betrokken bij nieuwe ondernemerschapsactiviteiten. Hierbij gaat het om zowel het actief bezig zijn met het oprichten van een nieuwe eigen onderneming (‘nascent’ ondernemers), als het runnen van een eigen onderneming die minder dan 42 maanden oud is (ondernemers van nieuwe bedrijven). Nederland neemt in de EU een middenpositie in wat betreft nieuw ondernemerschap en deze positie is stabiel over de afgelopen jaren. Terwijl het aandeel ‘nascent’ ondernemers in 2007 is gedaald, is het percentage ondernemers van jonge bedrijven juist gestegen. Het lijkt erop dat meer ondernemers erin slagen daadwerkelijk hun bedrijf op te richten.

Merendeel nieuwe ondernemers heeft geen ondernemerschapservaring
In Nederland heeft 19% van de ‘nascent’ ondernemers in het verleden al eens een eigen bedrijf opgericht. Dit is laag in vergelijking tot het gemiddelde van de aan de GEM deelnemende OESO-landen (32%) en de deelnemende EU-landen (29%). 23% van de Nederlandse ondernemers met een nieuw bedrijf heeft al eerdere ervaring met het starten van een eigen bedrijf, wat vrijwel overeenkomt met het gemiddelde voor alle deelnemende OESO- en EU-landen.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Global Entrepreneurship Monitor 2007 The Netherlands

08 juli 2008

De Global Entrepreneurship Monitor (GEM) brengt jaarlijks de mate van 'nieuw ondernemerschap' en de institutionele voorwaarden daarvoor in kaart voor een groot aantal landen. Nederland heeft in 2007 voor de zevende keer deelgenomen aan GEM. Daarbij is een telefonische survey gehouden onder 3.500 personen.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. S.J.A. Hessels, drs. K. Suddle, drs. M. Mooibroek

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer