Ondernemerszin werkt aanstekelijk in de regio

03 juli 2008

Bij het opzetten van een bedrijf heeft bij meer dan de helft van de nieuwe ondernemers een andere ondernemer of bedrijf als voorbeeld gediend. Bijna driekwart van deze rolmodellen waren actief in dezelfde regio. Dit blijkt uit een studie uitgevoerd door EIM en Universiteit Utrecht, waarbij 4000 volwassenen vragen hebben beantwoord over hun houding, plannen en activiteit ten aanzien van ondernemerschap.

Eerste regionale meting ondernemerschap
De studie was de eerste regionale meting in Nederland waarbij extra aandacht was voor de regionale inbedding van ondernemerschap. Vier arbeidsmarkt regio’s waren betrokken in het onderzoek: Oost-Groningen, Twente, Groot-Amsterdam en Midden-Nederland. Het onderzoek richt zich op verschillende fasen in het startproces: van percepties en orientatie, tot actief voorbereiden en starten van een bedrijf. Onder nieuw ondernemerschap wordt verstaan het percentage volwassenen dat hetzij actief betrokken is bij het opzetten van hun eigen bedrijf, hetzij eigenaar-manager is van een bedrijf dat niet ouder is dan vier jaar.

Ondernemende houding en plannen hoogst in Groot-Amsterdam
Zowel ondernemende houding als het daadwerkelijk actief betrokken zijn in ‘nieuw ondernemerschap’ bleken het grootst in Groot-Amsterdam. Met name de mogelijkheden om een bedrijf op te zettten worden in Groot-Amsterdam positief ingeschat: drie van de vijf volwassenen ziet goede kansen voor het starten van een bedrijf. Ook kennen volwassenen hier vaker persoonlijk mensen die in de afgelopen twee jaar een bedrijf opgezet hebben (43%), meestal in de eigen regio. De regio Groot-Amsterdam omvat naast de stad Amsterdam en Amstelveen onder meer Haarlemmermeer, Uithoorn, Diemen, Edam-Volendam en de Beemster.

Meer nieuw ondernemerschap in stedelijke gebieden
In Groot-Amsterdam en Midden Nederland ziet een op de drie volwassenen ondernemerschap als reele optie in de komende tien jaar. In Oost-Groningen en Twente geldt dit voor een op de vijf volwassenen. Waar in Groot-Amsterdam naar schatting 7.2% volwassenen actief zijn in nieuw ondernemerschap zijn de percentages 5.5% voor Midden-Nederland, 5.4% voor Twente en 4.5% voor Oost-Groningen. In Oost-Groningen en Twente zijn de nieuwe ondernemers het meest afhankelijk van de regio: bij twee van de drie nieuwe ondernemers komen 75% van de klanten uit de eigen regio. De groeiverwachtingen en innovatieve aspiraties van de nieuwe ondernemers in deze twee minder urbane gebieden, doen echter niet onder voor die van Groot-Amsterdam en Midden-Nederland.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Ondernemerschap in de regio

03 juli 2008

In deze publicatie worden vier arbeidsmarktregio's - die onderling wezenlijk van elkaar verschillen wanneer gekeken wordt naar bevolkingsdichtheid en economische bedrijvigheid - onder de loep genomen volgens de ‘GEM-methode’. De regio's zijn: Oost-Groningen, Twente, Groot-Amsterdam en Midden-Nederland. De eerstgenoemde drie regio's zijn zogeheten Corop-regio's (Nuts3-niveau). De regio Midden-Nederland bestrijkt delen van de provincies Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland. De belangrijkste plaatsen zijn Utrecht, Tiel en Gorinchem. In de rapportage worden allereerst de regionale scores vergeleken op percepties ten aanzien van ondernemerschap, de mate van oriëntatie op ondernemerschap en daadwerkelijke ondernemende activiteiten in de vorm van 'earlystage' ondernemerschap. Vervolgens wordt de mate van ondernemerschap in verschillende fasen (vóór en ná de start) nader belicht.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. N.S. Bosma, drs. K. Suddle

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer