Vrouwelijke ondernemers met klein bedrijf tevreden

26 juni 2008

Vrouwen vinden een bedrijf starten nog meer dan mannen een uitdaging. Typerend voor bedrijven van vrouwen is de kleinschaligheid. Zij combineren het bedrijf vaker dan mannen met andere activiteiten, voornamelijk met zorg voor het gezin. Zij zijn voor het levensonderhoud ook minder aangewezen op de inkomsten uit het bedrijf. Maar daarom zijn vrouwelijke ondernemers zeker niet minder tevreden over het bedrijf en het ondernemerschap dan mannelijke ondernemers. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoekbureau EIM onder ondernemers die in 2003 een bedrijf zijn begonnen.

Ondernemen naast zorg voor het gezin
Voor vrijwel alle starters vormen de uitdaging en het eigen baas zijn motieven om een bedrijf te beginnen. Voor vrouwelijke starters geldt dat nog meer dan voor mannelijke starters. Vrouwelijke starters zijn vaker dan mannelijke starters in 2003 een bedrijf begonnen omdat dat betere mogelijkheden biedt om de zorg voor een gezin en arbeid te combineren. Bij de start van het bedrijf waren vrouwelijke starters ook vaker dan mannelijke starters parttime in het bedrijf werkzaam. Het aandeel parttime vrouwelijke ondernemers neemt in de loop van de jaren na de start weliswaar af, maar blijft aanmerkelijk hoger dan onder de mannelijke ondernemers (44% tegenover 23%). De meeste parttime ondernemers zeggen op dit moment daarvoor bewust te kiezen en dat – zeker voorlopig - zo te willen houden. Veel vrouwelijke ondernemers besteden de tijd die zij niet met het bedrijf bezig zijn aan de verzorging van kinderen of gezin.

Vrouwen erg tevreden over eigen bedrijf
Ook in de werkgelegenheid, in de omzet en in de opbrengst van het bedrijf zien we de relatieve kleinschaligheid van de bedrijven van vrouwelijke ondernemers terug. De geringere opbrengst deert de vrouwelijke ondernemers echter niet, want zowel bij de start van het bedrijf in 2003 als momenteel zijn de vrouwelijke ondernemers in veel mindere mate dan de mannelijke ondernemers voor het levensonderhoud aangewezen op de inkomsten uit het bedrijf. Terugkijkend op de afgelopen jaren van het bedrijf waarmee men in 2003 is begonnen, zijn de vrouwelijke ondernemers nog meer dan de mannelijke ondernemers tevreden over wat er van de onderneming is geworden. Een grote meerderheid van de vrouwelijke ondernemers zou als men weer voor de keuze zou staan weer kiezen voor het ondernemerschap: 98%. Dat is een nog overtuigender meerderheid dan bij de mannelijke ondernemers, waarvan 91% weer voor het ondernemerschap zou kiezen.


Voor inlichtingen: 079 322 02 67

Vrouwen aan de start

26 juni 2008

De publicatie “Vrouwen aan de start” biedt op basis van onderzoek onder de deelnemers aan het EIM starterscohort 2003 een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. Ingegaan wordt zowel op de situatie bij de start in 2003 als op de situatie op dit moment. Aan de orde komen de start als ondernemer, de omvang van het bedrijf, de opbrengst van het bedrijf en de tevredenheid en de toekomstvisie van de ondernemers.

Leave this field empty

Auteur(s): drs. A. Bruins, drs. D. Snel

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer