Intrapreneurs: de ondernemende werknemers

12 juni 2008

Intrapreneurs zijn werknemers die ongevraagd initiatieven nemen voor nieuwe bedrijfsactiviteiten van het bedrijf waarvoor ze in loondienst werkzaam zijn. In de internationale literatuur worden ze wel aangeduid als 'dreamers who do'. Het is echter totaal onbekend hoeveel intrapreneurs er zijn en wat hun belang is voor het presteren van bedrijven. Er is zelfs nog geen gedetailleerd beeld van de precieze gedragskenmerken van intrapreneurship.

Het onderzoeksrapport 'Intrapreneurship: conceptualizing entrepreneurial employee behaviour' van EIM-onderzoekers Jeroen de Jong en Sander Wennekers, beoogt het concept 'intrapreneurship' een meer precieze inhoud te geven. De onderzoekers hebben hiertoe inzichten over wat er komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf gecombineerd met onderzoeksresultaten over twee vormen van initiatiefrijk werknemersgedrag, te weten 'proactiviteit' en 'innovatief werkgedrag'. Hun bevindingen vormen de grondslag voor een internationaal, empirisch onderzoek naar intrapreneurship, dat onlangs in het kader van de Global Entrepreneurship Monitor van start is gegaan. EIM hoopt dit najaar de eerste resultaten hiervan te publiceren.

De Jong en Wennekers maken onderscheid tussen enerzijds de concrete activiteiten van intrapreneurs en anderzijds hun gedragskenmerken. Belangrijke activiteiten zijn: nieuwe producten of nieuwe product-marktcombinaties bedenken, allianties vormen om het idee te promoten, het management overtuigen van het nut van het nieuwe bedrijfsidee, en interne financiering voor het plan verwerven. Belangrijke gedragskenmerken van intrapreneurs zijn: netwerkgedrag, out-of-the-box denken, initiatief, leiderschap, denken in oplossingen, doorzettingsvermogen en risico’s durven nemen.

Hoewel intrapreneurship grote verwantschap heeft met zelfstandig ondernemerschap, zijn er ook kenmerkende verschillen. Zelfstandige ondernemers investeren persoonlijke financiële middelen en nemen daaraan gerelateerde financiële risico’s. Intrapreneurs riskeren hooguit hun reputatie of hun baan. Ondernemers hebben daarnaast een hogere mate van onafhankelijkheid, maar ze missen de ondersteuning die intrapreneurs soms kunnen krijgen van hun werkgever.


Voor inlichtingen: 079 343 06 04

Intrapreneurship; Conceptualizing entrepreneurial employee behaviour

12 juni 2008

This paper discusses the similarities and differences between intrapreneurship and independent entrepreneurship. Most but not all of the activities and behavioural aspects of the latter are also typical of the former phenomenon. Key differential elements of independent entrepreneurship are the investment of personal financial means and the related financial risk taking, a higher degree of autonomy, and legal and fiscal aspects of establishing a new independent business. Based on this discussion an integral conceptual model of intrapreneurial behaviour is presented. The paper closes with conclusions.

Leave this field empty

Auteur(s): dr. A.R.M. Wennekers, dr. J.P.J. de Jong

Contact

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. Als u op de hoogte wilt blijven van interessant nieuws, kunt u ons ook volgen op twitter en/of onze LinkedIn-pagina. Daarnaast hebben wij een grote bron van informatie over werk van Panteia op onze nieuws-pagina.

Postadres:
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer

tel: +31 (0)79 322 20 00
fax: +31 (0)79 322 21 01

e-mail: info@panteia.nl

Bezoekadres:
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer